Alle informatie over Eindhoven Airport
die u als bewoner wilt weten
voor uw reactie... klik hier
Om snel een overzicht te hebben van de inhoud van de site plaatsen we de link naar de "sitemap" direct rechts bovenaan.
Zoek op de site:Volg BOW nu ook op Twitter:
 
Risicokaart

Bekijk hier hoeveel risico's er in uw woonomgeving zijn: www.risicokaart.nl


Voor meer risico's, zie hier: landing vliegtuig
Ledenflyer
 

 
klik door naar:


(Beraad Vlieghinder Moet Minder)
 
 

Beoordeling van gezondheidsrisico’s Awacs

 

Beoordeling van gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan geluiden afkomstig van AWACS vliegtuigen in Zuid-Limburg
 
Op grond van een uitgebreide risicobeoordeling van de door Geluidsnet in 2008 en 2009 geregistreerde geluidsniveaus in de gemeenten Onderbanken en Brunssum concludeert de GGD dat de blootstelling aan de geluidsniveaus afkomstig van de AWACS-vliegtuigen kan leiden tot nadelige effecten op de gezondheid. Het gaat dan om ernstige geluidhinder en cardiovasculaire effecten (hartinfarct en verhoogde bloeddruk).
 
Uit eerdere onderzoeken uitgevoerd door het RIVM[7] en de GGD[8] is al gebleken dat een groot deel van de inwoners van Onderbanken (66%) en Brunssum (26%) ernstige geluidshinder van de AWACS-vliegtuigen ondervindt.

Ondanks het gegeven dat de
AWACS-vliegtuigen ’s nachts nauwelijks vliegen blijkt uit deze onderzoeken dat ernstige slaapverstoring door vliegverkeer ook een groot probleem vormt; 34% van de volwassenen in Onderbanken en 11% van de volwassenen in Brunssum ondervinden ernstige slaapverstoring door vliegverkeer. Dit komt omdat een groot deel (30%) van de mensen aangeeft overdag te slapen.
 
De GGD acht het dan ook noodzakelijk dat er bron- en/of effectgerichte maatregelen genomen worden om de kans op het optreden van bovengenoemde nadelige gezondheidseffecten te verkleinen. De GGD wil graag meedenken over mogelijke maatregelen en de vertaling daarvan naar te behalen gezondheidswinst.

Lees hier het volledige rapport