BOW BOW
Welkom op de site van BOW.


We hopen u met deze site van alle actuele informatie te voorzien.
Voor  algemene vragen kunt u contact opnemen via
  •      email:           info@b-o-w.nl
  •      telefonisch:  06-51274400
Inzake de contributie kunt u contact opnemen via

 

Aanmelden nieuwsbrief


  Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen?
 
  Dan kunt u zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.
   
               Nieuwsbrief archief
(1.0 beta versie)

 

Klachtenlijn


Bel 040 289 61 33. Bij het antwoordapparaat zeker inspreken, u kunt vragen stellen en u wordt altijd teruggebeld.

Ook kunt u bij overlast van militair vliegverkeer een klacht indienen via het klachtenformulier
 
 

Open brief aan de heer Dijkstra


Volgens de heer Dijksta, VVD woordvoerder Luchtvaart in de Tweede Kamer, is er in het advies van Pieter van Geel over de ontwikkeling van Eindhoven Airport te weinig oog voor de economische gevolgen van de voorgestelde groeistop van Eindhoven Airport. Dit was voor de vijf vertegenwoordigers van de omwonenden die hebben deelgenomen aan de proefcasus reden om hem een open brief te schrijven, waarin een aantal gevolgen van de groeistop nog eens worden opgesomd.
 


Etalage Doelstelling

 
Doel van de vereniging is het behoud en de verbetering van het leef- en woonklimaat voor omwonenden van de vliegbasis Wel- schap/Eindhoven Airport en het tegengaan van alle effecten, die als gevolg van deze luchthaven zowel direct als indirect het welzijn van de omwonenden en het milieu kunnen aantasten.


Volg BOW ook op twitter

 
bow
 
Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp