BOW BOWReacties op b-o-w.nl

BOW staat open voor discussies mbt Eindhoven Airport en Vliegbasis Welschap.
Onder het reactie formulier staan enkele reacties welke zijn binnen gekomen op de b-o-w.nl site, deze gepubliceerde reacties vertegenwoordigen niet per definitie het standpunt van BOW.

 
 
 
Alle velden met een * zijn verplicht
 
Uw naam  *
 
Uw e-mail adres  *
 
Onderwerp  *
 
Uw bericht aan ons  *
 
(spam check) vijf erbij twee
 
 
 
 


In 2020 is de jaarvergadering 2019 digitaal uitgevoerd (jaarvergadering 2019). 

Reactie via info@b-o-w.nl op de digitale jaarvergadering 2019, met daar onder het antwoord van Klaas Koppinga.

(geanonimiseerd)

From:
Sent: 13 December 2020
To: info@b-o-w.nl
Subject: Verslag ledenvergadering 2019. En te weinig berichtgeving over milieu- en gezondheidsschade.
 
Hooggeachte BOW, 
 
Hierbij onze reactie op het verslag ledenvergadering juni 2019.
Het verslag is goed.
 
V.w.b. agendapunt 7:
In de notulen wordt helaas weinig gemeld over milieu- en gezondheidsschade. De bijgevoegde presentatie Casus Eindhoven Airport laat daar gelukkig meer over zien.
 
Dat brengt ons bij een algemener punt.
Onze indruk is al heel lang, dat milieu- en gezondheidsschade door vliegen, o.a. door luchtvervuiling, helaas veel te weinig aandacht krijgen in de berichtgeving.
 
In het ED en bij updates via nieuwssites (zoals NOS via app en TV) gaat het over geluidshinder en nauwelijks over milieu- en luchtvervuiling.
Bij alles wat geschreven wordt, in het nieuws komt, over geluidshinder door vliegverkeer moeten ook milieuproblematiek en luchtvervuiling met minstens hetzelfde gewicht genoemd blijven worden.
 
Een recent voorbeeld is een artikel (de tekst is hieronder gekopieerd in italic) op de ED website en ook in het ED van eergisteren 11 december jl.
Zie het hele artikel: Geen ‘corona-coulance’ voor toestellen op Eindhoven Airport; vliegtuigen moeten stiller in 2030 | Coronavirus | ed.nl
 
 Het ED website-artikel heeft als kop:
Geen ‘corona-coulance’ voor toestellen op Eindhoven Airport; vliegtuigen moeten stiller in 2030
 
In genoemd artikel wordt slechts een keer luchtkwaliteit genoemd zoals hieronder weergegeven:
EINDHOVEN - Schonere maar vooral stillere vliegtuigen. 
 
Verder staat er:
En de coronacrisis is geen reden om de ambities om stillere vliegtuigen naar Eindhoven Airport te lokken, bij te stellen.
 
30 procent minder geluidshinder
Niet het aantal vluchten, maar de mate van geluidshinder gaat bepalen hoeveel Eindhoven Airport in de toekomst nog kan groeien. In 2030 moet de geluidshinder dertig procent minder zijn. Maar daarvoor is het wél nodig dat minimaal zes van de huidige tien vliegtuigen van Transavia, Ryanair, en Wizzair die in Eindhoven landen, zijn vervangen door stiller materieel. 
 
Stille vliegtuigen
Dat was toen. Nu is het coronacrisis en is het veel vaker muisstil rond Eindhoven Airport nu er nauwelijks nog gevlogen wordt. Luchtvaartmaatschappijen worden op veel plekken met staatssteun overeind gehouden. Gezien crisis in de luchtvaart rees bij de minister de vraag of de ambitie van een derde minder geluidshinder inmiddels niet wat hoog was gegrepen. De maatschappijen hebben kort gezegd wel wat anders aan hun hoofd dan stille toestellen kopen. 
Eerder kocht Ryanair al 135 exemplaren van dat - zo claimt Boeing - onder meer stillere type. Ryanair verwacht de eerste toestellen begin volgend jaar geleverd te krijgen.
 
Natuurlijk is vliegtuiggeluid heel storend, maar is gelukkig (nog) niet continu.
Milieu- en zeker gezondheidsschade door o.a. luchtvervuiling zijn blijvend en de aandacht daarvoor mag zeker niet verslappen!
 
Het zou verkeerd zijn om alleen op vliegtuiggeluid te sturen en daarop te ontwikkelen.
 
 
Met dank voor al uw inspanningen en,
 
met vriendelijke groet,
Familie
lidmaatschapsnummer 
=====================================

Geachte familie,
 
Dank voor de mail.
 
Het is correct dat in de notulen van de ledenvergadering van juni 2019 weinig gemeld wordt over milieu- en gezondheidsschade. Daaruit moet echter niet de conclusie worden getrokken dat deze effecten de BOW niet zouden interesseren. Integendeel.
 
In het verleden hebben wij (en velen met ons) ons geconcentreerd op de directe gevolgen van het vliegverkeer van Eindhoven Airport op het woon- en leefklimaat van de omwonenden. Daarbij gaf de geluidsoverlast de meeste aanleiding tot ergernis en klachten. De wetgeving bood op dat moment ook aanknopingspunten om daar concrete afspraken over te maken en door een gang naar de rechter naleving van deze afspraken af te dwingen. Wij hebben op deze manier geregeld ‘erger kunnen voorkomen’.
 
Dat in de afspraken die gemaakt zijn tijdens de Proefcasus Eindhoven primair wordt gestuurd op geluid heeft dezelfde reden. Over het terugdringen van de geluidshinder vielen concrete afspraken te maken. Als deze afspraken niet worden gehaald, is vermindering van het aantal vliegbewegingen (en daarmee beperking van de uitstoot e.d.) overigens onvermijdelijk. Daarom is het goed dat de afspraken over afname van de geluidshinder vooralsnog overeind gebleven zijn.
 
Dat de (lokale) pers zich vaak op geluidshinder concentreert, komt naar mijn mening omdat men denkt dat dit voor regio een hogere nieuwswaarde heeft.
 
Veel deelnemers aan de Proefcasus (ook wij) zijn zich er terdege van bewust dat de milieu- en gezondheidsschade in de periode tot 2030 zeer waarschijnlijk meer beperkingen aan het vliegverkeer zal opleggen dan geluidsoverlast. Mede om die reden is een gezondheidsbelevingsonderzoek afgesproken dat op gezette tijden door de GGD/RIVM zal worden uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zullen binnen het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) worden geagendeerd. In dit overlegorgaan hebben zes vertegenwoordigers van de omwonenden zitting.
 
Met betrekking tot de milieueffecten van het vliegverkeer hebben wij nauwe contacten met de Brabantse Milieufederatie en met het Landelijk Burger Beraad Luchthavens (LBBL). Daar is veel kennis over deze problematiek aanwezig en wordt deze ook voortdurend onder de aandacht van de betrokken stakeholders gebracht.
 
Ik wens u fijne kerstdagen en een gezond 2021.
 
Klaas Kopinga

Laagvliegende Herculestoestellen 

Goedemiddag,
 
Het is mij bekend, dat er op dit moment meerdere Hercules toestellen tegelijk rondjes vliegen vanaf de luchtmachtbasis Eindhoven over o.a. Oirschot.
Mijn vraag is of het is toegestaan, dat er vaak, ook buiten deze oefendagen, erg laag recht boven mijn huis wordt gevlogen. Dit vind ik toch best beangstigend.
Eergisteren zagen wij dat een Hercules net achter een politiehelikopter doorging.
Wanneer gaat het hier echt mis?
En dan nog te zwijgen over die vieze uitstoot die hier neerdaalt.
En dan hebben we ook nog die herrie makende helikopters die vaak, ook 's avonds laat recht over mijn huis gaan zodat alles trilt.
De spreekwoordelijke druppel is onderhand wel bereikt.
 
Met vriendelijke groet,
 
vH Oirschot
Toegenomen vliegbewegingen

hallo, Zou het kunnen kloppen dat het aantal vliegbewegingen in de postcode 5504, tegen Steensel, sterk is toegenomen. Sinds enige maanden, niet helemaal duidelijk nu ivm corona, hebben wij meer last van het vliegverkeer. Voorheen hoorde wij bij uitzondering een vliegtuig overkomen en nu zijn het er meerdere per uur. Kan het kloppen dat de vliegroutes zijn aangepast?

AK 2020-08-17

Overlast Ekenrooi-Noord
 
laag over onze woonwijk gevlogen. Dit is het afgelopen halfjaar met enige regelmaat het geval.Ook was er vandaag vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur iedere 5-10 minuten wel een vliegtuig wat opsteeg vanaf Welschap en over ons huis kwam vliegen. Ook dit is inmiddels weer regelmaat. Ik meld dit regelmatig bij vliegveld maar krijg nooit reactie terug. Kunnen jullie er wel iets mee?

DL 2020-07-30

Wanneer gaan we echt iets doen?!
 
Groot respect voor jullie inspanningen, maar al jaren merken we hier in Helmond dat er steeds meer en meer goedkope vakantievluchten over komen. Ook deze avond weer van opstijgende vliegtuigen over Helmond (toch een stad van 85.000 inwoners). Praten, nog meer overleg en onderzoeken, nog meer commissies......dat is koren op de molen van de politiek en de bestuurders van het vliegveld. En ondertussen gaan ze gewoon door met uitbreiden en meer vluchten.

Als jullie echt een beter woon- en leefklimaat willen voor de omwonenden is het misschien tijd voor iets anders. Iets ludieks, iets wat frequent vliegend Nederland meer bewust maakt van de schade die ze aanrichten met al die extreem goedkope vakantievluchten (vliegschaamte).....zodat deze groep minder gaat vliegen. Laat de markt zijn werk doen !!! Ik denk daar graag in mee.

2019-08-23 RW

Steeds meer overlast van vliegverkeer in Helmond, Aarle Rixtel en Bakel

Tot voor enkele jaren was het heerlijk rustig op zondagmorgen in Helmond, Aarle-Rixtel en Bakel. Nu begint van 07.15 uur op zondagmorgen het eerste vliegtuig over te komen....en voor wie? Lekker goedkoop voor 28,- euro naar allerlei vakantiebestemmingen .... stop deze idiotie ! We weten dat vliegtuigen een enorme uitstoot aan CO2 veroorzaken....laat staan de enorme overlast aan geluid en stress voor honderdduizenden rondom de vliegvelden.... Waarom niet drastisch ingrijpen? Werkgelegenheid? Hou op met dat argument als je weet dat honderdduizenden rondom de vliegvelden allerlei gezondheidsschade oplopen. En op allerlei manieren probeert Nederland haar CO2 uitstoot te beperken.....maar kom niet aan het pleziertje van die "na-mij-de-zondvloed-gasten"....Die niet willen nadenken over wat ze aanrichten voor nu en hun kinderen door maar vooral die goedkope vluchten naar de zon te blijven boeken (moet toch kunnen....). Beste "na-mij-de-zondvloed-gasten".....willen jullie gaan nadenken over de steeds grotere overlast die jullie voor heel Nederland aanrichten.

2019-04-20 RW

Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp