Alle informatie over Eindhoven Airport
die u als bewoner wilt weten
voor uw reactie... klik hier
Om snel een overzicht te hebben van de inhoud van de site plaatsen we de link naar de "sitemap" direct rechts bovenaan.
Zoek op de site:Volg BOW nu ook op Twitter:
 
Risicokaart

Bekijk hier hoeveel risico's er in uw woonomgeving zijn: www.risicokaart.nl


Voor meer risico's, zie hier: landing vliegtuig
Ledenflyer
 

 
klik door naar:


(Beraad Vlieghinder Moet Minder)
 
 

12 mei 2007: Brief BOW nav antwoorden regering

 

Geachte heer Van der Knaap,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw antwoord op een tiental kamervragen van de heer De Krom. U zult begrijpen dat uw uitlatingen ons bijzonder interesseren en van groot belang zijn in het kader van de huidige pogingen om te komen tot een eventuele wijziging van de Regionale Overeenkomst. Door een dergelijke wijziging zou in zekere mate ruimte kunnen ontstaan voor het verwezenlijken van groeiambities van Eindhoven Airport.

Wij constateren dat u als kader voor de ontwikkelingen rond Eindhoven Airport de Regionale Overeenkomst gebruikt, ook al is Defensie bij deze overeenkomst geen partij.

Wij willen hier niet nader ingaan op de details van uw antwoord, maar ons met name richten op uw uitlatingen over het initiatief dat het kabinet wil nemen “om met de bestuurders in de regio en Eindhoven Airport N.V. overleg te voeren over de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van Eindhoven Airport N.V.”
Het verbaast ons in hoge mate dat dit initiatief zich beperkt tot bestuurders, omdat u bekend is dat naast Eindhoven Airport N.V., de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Eersel, Best en Oirschot, ook de vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap en de Brabantse Milieufederatie partij zijn bij de Regionale Overeenkomst.

Graag zouden wij van u een nadere toelichting ten aanzien van dit punt ontvangen.