Alle informatie over Eindhoven Airport
die u als bewoner wilt weten
voor uw reactie... klik hier
Om snel een overzicht te hebben van de inhoud van de site plaatsen we de link naar de "sitemap" direct rechts bovenaan.
Zoek op de site:Volg BOW nu ook op Twitter:
 
Risicokaart

Bekijk hier hoeveel risico's er in uw woonomgeving zijn: www.risicokaart.nl


Voor meer risico's, zie hier: landing vliegtuig
Ledenflyer
 

 
klik door naar:


(Beraad Vlieghinder Moet Minder)
 
 

December 2007: Gemoderniseerde overeenkomst afgewezen

 

Voorgelegde modernisering overeenkomst afgewezen

Eind vorig jaar is in GLOBE (Gezamenlijk Luchthaven Omwonenden Beraad Eindhoven) over een ‘gemoderniseerde’ Regionale Overeenkomst verga- derd. Omdat de voorgelegde ‘gemoderniseerde’ Regionale Overeenkomst op bijna alle punten veel slechter is dan de huidige, willen de BOW en de BMF deze niet ondertekenen.

Ook de gemeenteraden van Veldhoven, Eersel en Best hebben de eigen wethouder (de vertegen- woordiger van de betreffende gemeente) de opdracht gegeven verder te praten met de regionale overeenkomst van 2003 als uitgangspunt. Momenteel wordt gewerkt aan een voor alle partijen acceptabele overeenkomst. Daarbij streeft c.q. strijdt de BOW voor een oplossing waar ook omwonenden voordeel van hebben.