✈️ BOW Nieuwsbrief 2021-11 - Jaarvergadering 2021

✈️ BOW Nieuwsbrief 2021-11 - Jaarvergadering 2021

Kun je deze mail niet lezen? Bekijk de nieuwsbrief online 

 

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap

 

Nieuwsbrief BOW nummer 8  |  jaargang 3 nummer 2  |  November 2021 ‍


Jaarvergadering 2021


Beste ‍nieuwsbrief lezer,‍ ‍

 

Uitnodiging jaarvergadering 2021,

maandag 22 november 2021 om 20.00, Knegsel 

Houd voor eventuele consequenties van de Covid maatregelen onze website in de gaten b-o-w.nl 

 

 * Voor toegang tot de MFA Knegsel is een geldige Corona Check QR code noodzakelijk

Locatie: MFA Knegsel
Steenselseweg 8a
5511 AG  KNEGSEL ‍

Locatie in Google maps

Ageda 

1. Opening
2. Mededelingen bestuur

 

KORTE JAARVERGADERING
3. Beknopt jaaroverzicht 2020 voorzitter / secretaris
5. Beknopt jaaroverzicht 2020 penningmeester en kascommissie / benoeming nieuwe kascommissie
6. Bestuurswisseling / verkiezing. Aftredend volgens het rooster van aftreden zijn: Door de Beus en Klaas Kopinga. Beiden stellen zich herkiesbaar. Bestuurs-kandidaten, voorgedragen door vijf of meer leden, kunnen zich tot uiterlijk 3 dagen voor de vergadering schriftelijk melden bij het Bestuur.

 

LEDENVERGADERING
7. Het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO): kamers OEA en COVM. Vertegenwoordiging omwonenden.
8. Ontwikkelingen binnen de werkgroepen van het LEO, o.a. het referentiescenario 2019.
9. Rondvraag en sluiting

 

Veldhoven, 1 november 2021
Bestuur BOW

 

 * Voor toegang tot de MFA Knegsel is een geldige Corona Check QR code noodzakelijk


Nieuwe nieuwsbrief

BOW heeft samen met Yolknet een  (technisch) nieuwe nieuwsbrief ‍gemaakt waarmee we u de komende jaren van nieuws over Eindhoven Airport en Vliegbasis Eindhoven kunnen voorzien.


Klachten/meldingen

 

Klachten en/of meldingen kunt digitaal doorgeven via een online klachtenformulier, of via de site samenopdehoogte.nl 
 
Lees meer op de BOW website BOW website klachten 
 
Bellen kan ook nog. Neem dan contact op met de afdeling voorlichting van de Vliegbasis Eindhoven, tel. 040 - 289 6133.
Bij het antwoordapparaat zeker inspreken, u kunt vragen stellen en u wordt teruggebeld.

Nieuwsbrief archief‍
U wordt doorgelinkt naar onze ARCHIEF.Foto archive by tama66 via pixabay 
Of klik op de foto


Links
Zoek je meer informatie? Daarvoor verwijzen we je graag door naar:

 

 

Meer links zijn te vinden op onze website: BOW Links


Nieuwsbrief BOW

Aanmelden voor deze nieuwsbrief: b-o-w.nl nieuwsbrief

Copyright © 2021 BOW, All rights reserved.
Deze mail is verstuurd naar:  ‍penningmeester.bow@gmail.com

Onze gegevens:
Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
BOW . Postbus 2255 . Veldhoven, 5500 BG . Netherlands
ING bank: NL60INGB0000170727

De BOW nieuwsbrief wordt met zorg samengesteld. Voor vragen of reacties?  info@b-o-w.nl

Disclaimer    www.b-o-w.nl     Disclaimer copyright

Image credits

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Unsubscribe