✈️ BOW Nieuwsbrief -2022-03- LEO en zienswijze

✈️ BOW Nieuwsbrief -2022-03- LEO en zienswijze

Kun je deze mail niet lezen? Bekijk de nieuwsbrief online 

 

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap

 

Nieuwsbrief BOW nummer 10 |  jaargang 4 nummer 1  |  Maart 2022


LEO & zienswijze

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthaven Eindhoven


Beste ‍nieuwsbrief lezer,‍ ‍

 

Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) 

 

De Rijksoverheid en de regio wilden bedrijven, bewoners en maatschappelijke organisaties nauwer betrekken bij de ontwikkeling van Eindhoven Airport en Vliegbasis Eindhoven met als doel een betere balans te vinden tussen economische groei en de belasting van de leefomgeving rond de luchthaven.

 

Eindhoven Airport is daarmee een proeftuin voor de toekomstige luchtvaart in heel Nederland. Daarom leidde oud-staatssecretaris Pieter van Geel het overleg over de Proefcasus Eindhoven Airport over de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven Airport tussen 2020 en 2030. De betrokken partijen hebben unaniem het advies omarmd. In april 2019 heeft hij de minister van I en W hierover geadviseerd.

Eén van de vijf speerpunten in zijn advies “Opnieuw verbonden” is gericht op het verbeteren van het vertrouwen vanuit de omgeving bij de besluitvorming over de toekomstige ontwikkelingen rond Eindhoven Airport. Dit heeft geresulteerd in het inrichten van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO).

 

<<lees verder op de website van BOW>>


Zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthaven Eindhoven‍

Op ‍2 maart 2022 heeft BOW onderstaande zienswijze ingediend.

 

Preambule


Op verschillende plaatsen in de NRD komt de referentiesituatie (2019) aan de orde. Op pagina 15 van de NRD wordt gesteld dat “Als randvoorwaarde geldt dat het huidige gebruik moet passen binnen de geluidsruimte in het huidige Luchthavenbesluit.”

Bij de uitwerking hiervan wordt verwezen naar een bestuurlijk overleg van 1 juli 2020, waar de toenmalige staatssecretaris van Defensie en de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat hebben vastgesteld dat de het in 2019 gerealiseerde vliegverkeer, afgeschaald naar 40.500 vliegbewegingen, zal gelden als uitgangspunt voor het nieuwe sturingsmodel en zal worden gebruikt in het MER als bestaande situatie.‍

 

<<lees verder op de website van BOW>>

 

Klachten/meldingen

 

Klachten en/of meldingen kunt digitaal doorgeven via een online klachtenformulier, of via de site samenopdehoogte.nl 
 
Lees meer op de BOW website BOW website klachten 
 
Bellen kan ook nog. Neem dan contact op met de afdeling voorlichting van de Vliegbasis Eindhoven, tel. 040 - 289 6133.
Bij het antwoordapparaat zeker inspreken, u kunt vragen stellen en u wordt teruggebeld.

Nieuwsbrief archief‍
U wordt doorgelinkt naar onze ARCHIEF.Foto archive by tama66 via pixabay 
Of klik op de foto


Links
Zoek je meer informatie? Daarvoor verwijzen we je graag door naar:

 

 

Meer links zijn te vinden op onze website: BOW Links


Nieuwsbrief BOW

Aanmelden voor deze nieuwsbrief: b-o-w.nl nieuwsbrief

Copyright © 2021 BOW, All rights reserved.
Deze mail is verstuurd naar:  ‍penningmeester.bow@gmail.com

Onze gegevens:
Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
BOW . Postbus 2255 . Veldhoven, 5500 BG . Netherlands
ING bank: NL60INGB0000170727

De BOW nieuwsbrief wordt met zorg samengesteld. Voor vragen of reacties?  info@b-o-w.nl

Disclaimer    www.b-o-w.nl     Disclaimer copyright

Image credits

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Unsubscribe