✈️ BOW Nieuwsbrief -2022-06 Annexeert Eindhoven Airport het militaire NOx budget?

✈️ BOW Nieuwsbrief -2022-06 Annexeert Eindhoven Airport het militaire NOx budget?

Kun je deze mail niet lezen? Bekijk de nieuwsbrief online 

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap

 

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap

 

Nieuwsbrief BOW nummer 11 |  jaargang 4 nummer 2  |  Juni 2022


 Annexeert Eindhoven Airport het militaire NOx budget?

 


Beste ‍nieuwsbrief lezer,‍ ‍ 


Annexeert Eindhoven Airport het militaire NOx budget?

Naar onze schatting is dit om en nabij de 60 ton.

A.A.S. Sluyterman, lid BOW-bestuur, juni-2022

 

Op 17 februari 2021 verscheen er in het Eindhovens Dagblad een krantenartikel waarin werd gesteld dat de NOx uitstoot van EA in 2019 minder zou zijn geweest dan in 2014.
Dat wekte verbazing.

Nadere bestudering van de stukken leerde dat eigenlijk bedoeld was dat EA in 2019 minder had uitgestoten dan zou hebben gemogen op grond van het LHB uit 2014.
Dan nog wekt dat verbazing.

 

Eindhoven Airport beroept zich op rapporten die door het NLR in opdracht van Eindhoven Airport in 2020 zijn geschreven. Kijken we dan naar de emissie tijdens de vlieg en Taxifase, dan zou Eindhoven Airport in 2019 in totaal 147.5 Ton NOx hebben uitgestoten [ref. 1].

De toegestane uitstoot zou volgens het ook in 2020 verschenen NLR-rapport 166.9 Ton zijn [ref. 2].  

Nu blijkt defensie echter in 2012 al opdracht te hebben gegeven om de NOx emissie van de Luchtbasis Eindhoven te berekenen zoals die volgt uit de MER2012. Daarbij kwam de NLR in het in 2013 gepubliceerde rapport uit op een emissie van de vlieg en Taxifase van 166.6 Ton NOx [ref. 3].

Zo zou men denken dat de berekening van de NLR uit 2020 redelijk overeenkomt met die uit 2013, maar het rapport uit 2013 gaat over Militair en Civiel samen terwijl het rapport uit 2020 alleen over het civiel vliegverkeer gaat.

 

In feite heeft de civiele tak Eindhoven Airport als het ware het militaire NOx budget geannexeerd. Hoe groot de militaire bijdrage tot de NOx emissie in het rapport uit 2013 precies was wordt nog onderzocht.

(Onze schatting is om en nabij de 60 Ton.)

Hier komt bovenop dat al deze berekeningen door de NLR zijn verricht onder aanname dat de vliegtuigen starten overeenkomstig een zo genaamd ICAO-A profiel. Daarbij wordt eerst geklommen tot een hoogte van 914 m, en daarna pas versneld. Voor het jaar 2012 is dit een correcte aanname.

 

Zoals veel omwonenden hebben kunnen waarnemen is in de loop der jaren, zo ongeveer vanaf 2014, een groot aantal maatschappijen anders gaan starten, waarbij op geringe hoogte stuwkracht wordt gebruikt om het vliegtuig te versnellen al voordat de hoogte van 914 m is bereikt. Daardoor blijven de toestellen langer laag waardoor de te verrekenen stikstofemissie toe neemt.

 

Deze toename is niet verwerkt in de berekeningen. De NOx emissie in 2019 zal dus nog aanmerkelijk hoger zijn geweest dan de in 2020 gerapporteerde 147.5 Ton.

Dit wordt nog verder onderzocht.

Referenties
1. NLR-CR-2020-357 Stikstofdepositieberekening-NLR-Toetsing-gebruiksjaar-2019
2. NLR-CR-2020-356 Stikstofdepositieberekening-NLR-Scenario-luchthavenbesluit-2014
3. NLR-CR-2013-044 -Luchtkwaliteit rond de luchthaven Eindhoven-MER2012

 Wat zijn stikstfdioxide ?

RIVM_Logo.jpg

Stikstofmonoxide (NO) is een gas dat ontstaat bij allerlei verbrandings

processen. Bij hoge temperaturen ontstaan chemische reacties, bijvoorbeeld tussen stikstof (N2) en zuurstof (O2) uit de lucht. In de lucht wordt  het uitgestoten stikstofmonoxide (NO)  vrij snel omgezet tot stikstofdioxide (NO2).

De som van stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) wordt stikstofoxiden (NOx) genoemd. Stikstofoxiden (NOx) komen vooral vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld door het (vlieg)verkeer. 

 

Meer informatie over NOx ,‍ kijk op de site van het RIVM

 


Klachten/meldingen

 

Klachten en/of meldingen kunt digitaal doorgeven via een online klachtenformulier, of via de site samenopdehoogte.nl 
 
Lees meer op de BOW website BOW website klachten 
 
Bellen kan ook nog. Neem dan contact op met de afdeling voorlichting van de Vliegbasis Eindhoven, tel. 040 - 289 6133.
Bij het antwoordapparaat zeker inspreken, u kunt vragen stellen en u wordt teruggebeld.

Nieuwsbrief archief‍
U wordt doorgelinkt naar onze ARCHIEF.


Foto archive by tama66 via pixabay 
Of klik op de foto


Links
Zoek je meer informatie? Daarvoor verwijzen we je graag door naar:

 

 

Meer links zijn te vinden op onze website: BOW Links


Nieuwsbrief BOW

Aanmelden voor deze nieuwsbrief: b-o-w.nl nieuwsbrief

Copyright © 2021 BOW, All rights reserved.
Deze mail is verstuurd naar:  ‍penningmeester.bow@gmail.com

Onze gegevens:
Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
BOW . Postbus 2255 . Veldhoven, 5500 BG . Netherlands
ING bank: NL60INGB0000170727

De BOW nieuwsbrief wordt met zorg samengesteld. Voor vragen of reacties?  info@b-o-w.nl

Disclaimer    www.b-o-w.nl     Disclaimer copyright

Image credits

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Unsubscribe