✈️ B.O.W Nieuwsbrief 2022-09 Jaar- en ledenvergadering

✈️ B.O.W Nieuwsbrief 2022-09 Jaar- en ledenvergadering

Kun je deze mail niet lezen? Bekijk de nieuwsbrief online 

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap

 

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap

 

Nieuwsbrief B.O.W nummer 12 |  jaargang 4 nummer 3  |  September 2022


  Jaar- en ledenvergadering B.O.W 2022

 


Beste ‍nieuwsbrief lezer,‍ ‍ 


Uitnodiging vergadering 12 september 2022

JAARVERGADERING EN OPENBARE LEDENVERGADERING

OP MAANDAG 12 SEPTEMBER OM 20.00 UUR

IN  MFA KNEGSEL, STEENSELSEWEG 8A, KNEGSEL*. 

 

Route naar het MFA (Multifunctionele Accommodatie) De Leenhoef <<Google maps>>

 

AGENDA

1.   Opening

2.   Mededelingen bestuur

KORTE JAARVERGADERING

3.   Beknopt jaaroverzicht 2020 + 2021 voorzitter / secretaris

5.   Beknopt jaaroverzicht 2020 + 2021 penningmeester en kascommissie

6.   Bestuurswisseling / verkiezing

Aftredend volgens het rooster van aftreden zijn: Seyno Sluyterman en Wim de Jonge
Seyno stelt zich herkiesbaar

Bestuurs-kandidaten, voorgedragen door vijf of meer leden, kunnen zich tot uiterlijk 3 dagen voor de vergadering schriftelijk melden bij het Bestuur

LEDENVERGADERING

7.   Het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO): kamers OEA en COVM

8.   Ontwikkelingen binnen (de werkgroepen van) het LEO

9.   Het advies van Pieter van Geel: wat er intussen uitgevoerd is en wat nog niet

10. Rondvraag en sluiting

 

Veldhoven, 30 augustus 2022

Bestuur BOWContributie 2022

Met de uitnodiging voor de jaarvergadering wordt ook het verzoek tot betaling van de contributie gestuurd.


In het kader op de uitnodigingskaart staat uw betalingsoverzicht; een vinkje onder het jaartal betekent dat de contributie voor dat jaar is voldaan. In onderstaand voorbeeld is 2020 al betaald en 2021 nog niet. 

 

Svp bij de betaling duidelijk de betaal referentie opgeven.
(mag als omschrijving).

 

Stefan Nuijs

Penningmeester

penningmeester@b-o-w.nl


Klachten/meldingen

 

Klachten en/of meldingen kunt digitaal doorgeven via een online meldingsformulier op de site samenopdehoogte.nl.
 
Lees meer op de B.O.W website BOW website klachten 
 
Bellen kan ook nog. Neem dan contact op met de afdeling voorlichting van de Vliegbasis Eindhoven, tel. 040 - 289 6133. Bij het antwoordapparaat zeker inspreken, u kunt vragen stellen en u wordt teruggebeld.

Nieuwsbrief archief‍
U wordt doorgelinkt naar onze ARCHIEF.Foto archive by tama66 via pixabay 
Of klik op de foto


Links
Zoek je meer informatie? Daarvoor verwijzen we je graag door naar:

 

 

Meer links zijn te vinden op onze website: BOW Links


Nieuwsbrief B.O.W

Aanmelden voor deze nieuwsbrief: b-o-w.nl nieuwsbrief

Copyright © 2022 B.O.W, All rights reserved.
Deze mail is verstuurd naar:  ‍penningmeester.bow@gmail.com

Onze gegevens:
Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
BOW . Postbus 2255 . Veldhoven, 5500 BG . Netherlands
ING bank: NL60INGB0000170727

De B.O.W nieuwsbrief wordt met zorg samengesteld. Voor vragen of reacties?  info@b-o-w.nl

Disclaimer    www.b-o-w.nl     Disclaimer copyright

Image credits

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Unsubscribe