Alle informatie over Eindhoven Airport
die u als bewoner wilt weten
voor uw reactie... klik hier
Om snel een overzicht te hebben van de inhoud van de site plaatsen we de link naar de "sitemap" direct rechts bovenaan.
Zoek op de site:Volg BOW nu ook op Twitter:
 
Risicokaart

Bekijk hier hoeveel risico's er in uw woonomgeving zijn: www.risicokaart.nl


Voor meer risico's, zie hier: landing vliegtuig
Ledenflyer
 

 
klik door naar:


(Beraad Vlieghinder Moet Minder)
 

 Uitspraak over eenderderegeling Eindhoven Airport


De minister van Defensie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben onvoldoende onderbouwd waarom ze menen dat de geluidsproductie bij Eindhoven Airport in het weekend en op feestdagen aanvaardbaar is voor de omwonenden. De rechtbank ’s-Hertogenbosch vernietigt daarom het besluit van de overheid om een ontheffing voor de luchthaven vast te stellen zonder zogenoemde eenderderegelin

De Stichting Brabantse Milieufederatie en de Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap vroegen de minister en de staatssecretaris de eenderderegeling voor Eindhoven Airport opnieuw in te voeren. Die regeling hield in dat het aantal vluchten in het weekend en op feestdagen niet hoger mocht zijn dan een derde van het gemiddeld aantal vluchten op de overige dagen van de week. De overheid nam de regeling echter niet op in de ontheffing voor het vliegveld voor de jaren 2010 en 2011.

Het staat voor de rechtbank vast dat er in de loop van de jaren in het weekend aanzienlijk meer geluid is geproduceerd rond het Eindhovense vliegveld. Volgens de rechtbank hebben de minister en de staatssecretaris niet aangetoond dat die toename door andere maatregelen is gecompenseerd. Ze hebben niet toereikend onderbouwd dat de toename van het aantal vluchten en de geluidshinder in het weekend en op feestdagen aanvaardbaar is voor de omwonenden.

De rechtbank verklaart het beroep van de Stichting Brabantse Milieufederatie en de Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap daarom gegrond. Omdat echter de geldigheidsduur van de ontheffing al is verstreken, heeft het geen zin meer om de minister en de staatssecretaris daarover een nieuw besluit te laten nemen. Toch hebben de stichting en de vereniging nog wel belang bij een oordeel van de rechtbank, omdat de minister en de staatssecretaris inmiddels aan Eindhoven Airport een nieuwe ontheffing met dezelfde strekking hebben verleend.

Zowel de stichting en de vereniging als de minister en de staatssecretaris kunnen tegen deze beslissing binnen zes weken hoger beroep instellen bij de hoogste bestuursrechter (afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State).