BOW BOW
Gesprekken met Eindhoven Airport vastgelopen


De afgelopen maanden hebben Bernard Wagemakers en Rien van Dongen gesprekken gevoerd met Eindhoven Airport over de randvoorwaarden voor een nieuwe Regionale Overeenkomst. Begin januari 2009 werd duidelijk dat deze onderhandelingen geen acceptabel resultaat hebben opgeleverd.

De breekpunten waren nagenoeg dezelfde als de punten die hebben geleid tot de afwijzing van de "gemoderniseerde" Regionale Overeenkomst in 2007 door de BOW, de BMF en de gemeenteraden van Veldhoven, Best en Eersel. Bernard en Rien hebben intussen hun activiteiten voor het bestuur van de BOW definitief gestaakt. Het bestuur wil hen bedanken voor hun inzet.

Eindhoven Airport wenst een forse toename van de beschikbare geluidruimte en een openstelling van het vliegveld gedurende 17 uur per dag, ook op de zaterdag en zondag. Wij blijven van mening dat er in een nieuwe Regionale Overeenkomst stevige garanties moeten staan voor een ongestoorde nachtrust en een beperking van de overlast in het weekend. Zolang dat niet het geval is, zullen we aan de huidige Regionale Overeenkomst 2003 moeten vasthouden.

Het bestuur gaat op alle fronten actief door met het zoeken naar wegen (technisch en strategisch) om onze argumenten kracht bij te zetten en tot een redelijke overeenkomst te komen. We doen dit zowel rechtstreeks als via de regio. Wij schuwen daarbij opvallende acties niet, zoals u een dezer dagen zult merken.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp