BOW BOW
Informeer ook uw Gemeenteraadsleden


In toenemende mate verschijnen er berichten inzake de overplaatsing van vluchten van Schiphol naar Eindhoven en Lelystad. Op dit moment voert Alders diverse gesprekken met betrokken regionale partijen. Het is derhalve essentieel om juist nu een krachtig geluid te laten horen. 

Dat kunt u doen door onder meer ook de gemeenteraadsleden te informeren. Onderstaand treft u een conceptbrief die u de raadsleden van uw gemeente zou kunnen doen toekomen.

Geacht gemeenteraadslid, 

Het zal u bekend zijn dat de commissie Alders vergevorderde plannen heeft de overheid te adviseren over de taken (en quotering) van Airport Eindhoven.  Hierbij wordt gedacht aan een verdrievoudiging van het aantal vliegbewegingen. 

Met betrekking tot deze plannen verwachten en vertrouwen wij erop dat ook u als raadslid van onze gemeente, al uw invloed zult aanwenden om te bereiken dat de gemeenten rondom het vliegveld, aantrekkelijke woongemeenten blijven. Immers, voorkomen moet worden dat de betreffende gemeenten afglijden naar woonplaatsen met woongebieden die zullen worden gemeden. 

In dit verband zij opgemerkt dat de regio rondom Airport Eindhoven, die al extra overlast heeft van het militair vliegverkeer, niet omwille van het nationaal belang, nogmaals extra belast mag worden met het opvangen van het te veel aan vliegbewegingen op Schiphol. Een dergelijke dubbele belasting is bovendien onnodig nu vanwege de economische crisis de druk vanuit Schiphol voor enige tijd is weggevallen en er voor inschakeling van de andere regionale vliegvelden zoals Lelystad en Twente, voldoende tijd beschikbaar is om hun infrastructuur tijdig geschikt te maken voor extra vliegaccommodatie. 

Voorts zal het u niet zijn ontgaan dat door minister Eurlings overwogen wordt de regionale overeenkomst niet bindend te verklaren. Het is de vraag of dat zo maar kan gezien de vele burgers die destijds in het gebied rondom het vliegveld zijn blijven wonen, juist vanwege die overeenkomst! 

Met vriendelijke groet, 

Naam ......Deze brief is een initiatief van de heer Van Geel, de heer Der Kinderen en de heer Kloppenburg.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp