BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven
Eindhovens Dagblad, 16 mei 2009

Beloond voor vechtlust


Openheid over het gebruik van reserveruimte zegt Defensie niet te kunnen geven omdat het gaat om de staatsveiligheid. Klaas Kopinga van BOW vindt dat een dooddoener waar je je achter kunt verschuilen'. Hij is wel blij met de uitspraak van de Raad van State. 

"Hier hebben we al jaren naar gestreefd, we zijn beloond voor onze vechtlust. Defensie zit al sinds 1978 in een veel te ruime jas en dat besef begint nu langzaam te komen."

Kopinga vindt dat de geluidsruimte van Defensie beteugeld moet worden, zeker nu er gesproken wordt over overheveling van burgervluchten van Schiphol naar Eindhoven. " Want als uitbreiding van het aantal vluchten nuttig is voor de regio, dan zijn we daar niet tegen. Maar dan moet wel defensie beteugeld worden."

Ongeveer 5 van de 22 vierkante kilometer is aan Eindhoven Airport gegeven voor zakelijke en vakantievluchten. De tegenstanders vrezen dat 'op een kwade dag' de geluidsruimte die Defensie voor zichzelf heeft gereserveerd zal worden volgevlogen door Eindhoven Airport. 'De commissie Alders wil Eindhoven komen binnenvliegen met 35.000 vluchten waarvoor op Schiphol geen ruimte is', verwoordt raadsman Phon van den Biesen de bezorgdheid van de omwonenden, grondeigenaren en de twee gemeenten. Deze laatste kunnen niet vooruit met hun bestemmingsplannen als de zone van 22 vierkante kilometer overeind blijft.

Staatsraad Jan-Kees Bartel liet gisteren weten dat Defensie en VROM onvoldoende hebben gemotiveerd waarom zoveel reserveruimte nodig is. Hij gaf aan dat de Raad van State het Aanwijzingsbesluit zal gaan vernietigen en stelde een voorlopige voorziening voor. Die komt erop neer dat de geluidsruimte van Defensie en Eindhoven Airport tot 2010 voorlopig met respectievelijk 5 en 4 procent per jaar mag groeien ten opzichte van 2007. 'Ook wij lopen aan tegen de geheimhouding door Defensie die niet te verifiëren is'. 

Een vertegenwoordiger van Eindhoven Airport zei niet hierop te kunnen reageren. Luitenant-kolonel Hein Faber, Hoofd Bureau Geluidhinder van de luchtmacht, liet meteen weten aan 5 procent groei niet genoeg te hebben. 'We komen absoluut in de knoop'. Volgens Faber biedt de voorlopige voorziening van de Raad van State geen ruimte voor de 120 Awacsvluchten die Eindhoven zou gaan krijgen. Verder krijgt de militaire luchtbasis een derde DC-10-toestel voor Afghanistan omdat goederen en personen voortaan apart vervoerd moeten worden. Ook komen er twee extra Hercules-vrachtvliegtuigen. De Raad van State wil niettemin dat Defensie een nieuwe geluidscontour vaststelt. Op de achtergrond speelt de inwerkingtreding van de nieuwe Luchtvaartwet dit jaar. Volgens deze wet kunnen twee geluidscontouren voor militaire en burgerlijke luchtvaart naast elkaar bestaan wat voor Eindhoven een uitkomst zou zijn. De Raad van State wil dat Defensie en VROM daarop vooruitlopen.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp