BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven
Eindhovens Dagblad, 16 mei 2009

Mes in geluidsruimte


EINDHOVEN - De Raad van State gaat het mes zetten in de forse geluidsruimte die Defensie en VROM hebben gegeven aan de militaire luchthaven in Eindhoven.

De voorlopige maatregel die de Raad van State gaat treffen heeft ook gevolgen voor de burgerluchtvaart op Eindhoven Airport die medegebruiker is van het militaire vliegveld. Dit kondigde de hoogste bestuursrechtbank vrijdag aan tijdens een rechtszitting.

De Brabantse Milieufederatie, omwonendenvereniging BOW en de gemeentebesturen van Veldhoven en Son en Breugel voeren bij de Raad van State een rechtszaak tegen het Aanwijzingsbesluit voor de militaire luchthaven. Daarin bepaalden Defensie en VROM dat in een gebied van 22 vierkante kilometer rond de luchthaven geluidshinder mag optreden. Een kwart van dit gebied wordt gebruikt door de burgerluchtvaart. Deze geluidszone is nu beduidend kleiner. 

Directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport denkt niet dat de rechtszaak gevolgen heeft voor de burgerluchtvaart op het Eindhovense vliegveld. " Ik voorzie voorlopig nog geen problemen. We blijven voorlopig doen wat we nu ook al doen. Dat past binnen de beperkingen die worden opgelegd. Ik voorzie dan ook nog geen problemen of dat we minder gaan vliegen." Verder wil Meijs de definitieve uitspraak afwachten. Die volgt binnen enkele weken. Pas dan wordt volgens hem duidelijk wat de gevolgen voor de langere termijn zullen zijn. Defensie zegt de fors ruimere zone nodig te hebben voor de opvang van F 16-vliegtuigen die bij calamiteiten niet terechtkunnen op andere militaire vliegvelden. Het grootste deel van de geluidsruimte wordt dan ook niet gebruikt maar is bedoeld als reserveruimte voor noodgevallen.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp