BOW BOW
Eindhovens Dagblad, 7 oktober 2009

Crisis: 'extra vluchten Airport later'


EINDHOVEN - Het uitplaatsen van 70.000 vluchten van Schiphol naar regionale luchthavens, waaronder Eindhoven Airport, komt later in beeld dan tot nu toe werd verwacht. Door de economische crisis is het aantal vluchten op Schiphol sterk gedaald: van 435.000 in 2007 naar een krappe 400.000 dit jaar. Dat is minder dan zo'n tien jaar geleden.

Op grond van marktprognoses verwacht Hans Alders, die onder meer in deze regio het overleg leidt over 'opvang van de groei van Schiphol', dat het uitplaatsen 'uitgespreid en gefaseerd kan worden over een langere tijdshorizon'. Hij schrijft dit aan minister Eurlings.

Pas in 2017-2018 bereikt Schiphol volgens diverse scenario's de kritische grens van 485.000 vliegbewegingen en wordt uitplaatsing noodzakelijk. Daarbij wordt uitgegaan dat de luchtvaartsector jaarlijks 2% groeit. 

In een brief aan de Tweede Kamer laat Eurlings weten dat de groeivertraging ruimte geeft om het Alders-overleg 'zorgvuldig en gericht op regionaal draagvlak voort te zetten'.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp