BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven
Eindhovens Dagblad, 10 oktober 2009

commentaar - Meer tijd voor Alderstafel


Alle ophef over de overheveling van tienduizenden vluchten van Schiphol naar Eindhoven Airport is voorbarig geweest. Het vermoeden dat de prognoses van de groei van de luchtvaart op drijfzand waren gebaseerd, is bevestigd door de economische crisis.

De luchtvaart is een zeer conjunctuurgevoelige sector. In goede tijden de lijntjes omhoog doortrekken geeft nog geen betrouwbaar beeld van de toekomstige ontwikkeling. Door de tegenvallende economie keldert het aantal vluchten op Schiphol dit jaar tot 400.000, het niveau van tien jaar geleden. Overheveling van maximaal 70.000 vluchten – met name vakantiecharters – naar Eindhoven en Lelystad is pas nodig als het aantal vluchten op de nationale luchthaven de 510.000 nadert.

Verplaatsing van vluchten zal nu niet – zoals eerder verwacht – in 2015 nodig zijn, maar op zijn vroegst in 2017 of 2018. En als de economische ontwikkeling blijft tegenvallen of als zich een calamiteit voordoet zoals op 9/11 2001 pas in 2022 of zelfs niet eerder dan 2030. Het is maar net wie je gelooft en waar je van uitgaat.

Voor de tegenstanders van de groei van het aantal vluchten op Eindhoven Airport is dat goed nieuws. De groeivertraging geeft ook extra tijd voor het overleg aan de 'tafel van Alders'. Of dat tot betere besluitvorming en een groter draagvlak leidt, moet worden afgewacht. 

Zolang de overheveling van tienduizenden vluchten boven de markt hangt, zal ook met argusogen worden gekeken naar de groei die Eindhoven Airport op eigen kracht kan doormaken. Ook die ambities botsen immers met de standpunten van de tegenstanders die geluidsoverlast en aantasting van het milieu vrezen. 

De druk mag dan wat van de ketel zijn, het heeft geen zin om het overleg over de luchtvaart op de lange baan te schuiven. Alle betrokken partijen hebben belang bij duidelijkheid, voor zo ver dat mogelijk is als de prognoses voor Schiphol zo ver uiteenlopen.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp