BOW BOW
Eindhovens Dagblad, 26 november 2009, Rob Brug

Meeste klachten Vliegbasis Eindhoven (Eindhovens Dagblad, 26 november 2009, Rob Brug)


EINDHOVEN - Van alle militaire luchtvaartterreinen in Nederland genereert de Vliegbasis Eindhoven verreweg de meeste klachten over geluidhinder. Uit de jaarrapportage over 2008 blijkt dat 2004 van de in totaal 5225 ingediende klachten afkomstig waren uit deze regio.

Overigens werd er vorig jaar minder geklaagd dan in 2007 (2981) en in het jaar ervoor (2056), maar dat waren dan ook 'topjaren'. Landelijk was er vorig jaar eveneens sprake van een daling: 5225 tegenover 6285 in 2007. 

De cijfers van de luchtmacht stonden ter discussie in de vergadering van de commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne, waarin naast de vliegbasis, gebruikers en directie van Eindhoven Airport ook omliggende gemeenten en de omwonenden van het vliegveld (BOW) zijn afgevaardigd. W. de Jonge, vertegenwoordiger van de BOW, stelde dat de grens qua geluidbelasting inmiddels ruimschoots overschreden is. "Hier worden tien keer zoveel klachten ingediend als elders." 

Luitenant-kolonel H. Faber is net als De Jonge benieuwd naar de oorzaken van het hoge aantal klachten en laat de cijfers analyseren. Klachten kunnen sinds kort behalve via het speciale telefoonnummer van de vliegbasis ook ingediend worden via de website.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp