BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven
Eindhovens Dagblad, 9 december 2009, Arnold Mandemaker

NOP kan niet groeien door luchthaven


VELDHOVEN - Het Oerlese papegaaienpark NOP kan niet verder uitbreiden vanwege de ligging onder de aanvliegroute van Eindhoven Airport.  Dit heeft burgemeester J. Mikkers van Veldhoven laten weten in een gesprek met NOP-directeur T. van Meegen en de Raad van Toezicht.

Het NOP heeft volgens Mikkers de grenzen bereikt voor wat betreft bebouwing en aantal bezoekers. Wel ziet de burgemeester nog ruimte voor verbetering van de functies dierenopvang, onderwijs en diermedische kennis. Het NOP wilde naast vogels ook andere diersoorten opvangen. Daar zijn nieuwe kooien voor nodig. Verder wilde Van Meegen toestemming voor de bouw van een bedrijfswoning en aanleg van meer parkeerplaatsen.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp