✈️ B.O.W nieuwsbrief 2023-06 Jaar- en ledenvergadering

✈️ B.O.W nieuwsbrief 2023-06 Jaar- en ledenvergadering

Kun je deze mail niet lezen? Bekijk de nieuwsbrief online 

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap

 

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap

 

Nieuwsbrief B.O.W nummer 13 |  jaargang 5 nummer 1  |  Juni 2023


  Jaar- en ledenvergadering B.O.W 2023

 


Beste ‍nieuwsbrief lezer,‍ ‍ 


Uitnodiging vergadering 19 juni 2023

JAARVERGADERING EN OPENBARE LEDENVERGADERING OP MAANDAG 19 JUNI OM 20.00 UUR IN  MFA KNEGSEL, STEENSELSEWEG 8A, KNEGSEL.

Lokatie MFA (MultiFunctionele Accommodatie) De Leenhoef <<Google maps>> 

AGENDA  

1.   Opening

2.   Mededelingen bestuur

KORTE JAARVERGADERING

3.   Beknopt jaaroverzicht 2022 voorzitter / secretaris

4.   Beknopt jaaroverzicht 2022 penningmeester en kascommissie /

benoeming nieuwe kascommissie

5.   Bestuurswisseling / verkiezing

Aftredend volgens het rooster van aftreden zijn: Cees Beemer en Stefan Nuijs.

Beiden stellen zich herkiesbaar.

Bestuurs-kandidaten, voorgedragen door vijf of meer leden, kunnen zich tot uiterlijk 3 dagen voor de vergadering schriftelijk melden bij het Bestuur

LEDENVERGADERING

6.   Stand van zaken MER en Luchthavenbesluit

7.   Meten en berekenen vliegtuiggeluid

8.   Sturingsmodel geluid

9.   RIVM onderzoek naar actuele hinder via dosis-effect relaties

10. Thema “Gezondheid”

11.  Rondvraag en sluiting

 

Veldhoven, 30 mei 2023                                                                       Bestuur BOWContributie 2023

Met de uitnodiging voor de jaarvergadering wordt ook het verzoek tot betaling van de contributie gestuurd. De contributie bedraagt 9.00, meer mag.

 

Svp bij de betaling duidelijk de betalingsreferentie opgeven.
(mag als omschrijving).

 

Penningmeester B.O.W

penningmeester@b-o-w.nl


Klachten/meldingen

 

Klachten en/of meldingen kunt digitaal doorgeven via een online meldingsformulier op de site samenopdehoogte.nl.
‍Bellen kan ook:  088 - 004 30 30 (bereikbaar op maandagen van 09.00-12.00 uur)
 
B.O.W klachten/meldingen
 


BOW klachten/meldingen informatie, scan of klik op de QR code.

B.O.W klachten/meldingen

Rechtstreeks naar meldingen op Samenopdehoogte,  scan of klik op de QR code.


Nieuwsbrief archief‍
U wordt doorgelinkt naar onze ARCHIEF.Foto archive by tama66 via pixabay 
Of klik op de foto


Links
Zoek je meer informatie? Daarvoor verwijzen we je graag door naar:

 

 

Meer links zijn te vinden op onze website: BOW Links


Nieuwsbrief B.O.W

B.O.W Nieuwsbrief

Aanmelden voor deze nieuwsbrief, scan of klik de QR code.

Copyright © 2023 B.O.W, All rights reserved.
Deze mail is verstuurd naar:  ‍penningmeester.bow@gmail.com

Onze gegevens:
Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
BOW . Postbus 2255 . Veldhoven, 5500 BG . Netherlands
ING bank: NL60 INGB 0000 170 727

De B.O.W nieuwsbrief wordt met zorg samengesteld. Voor vragen of reacties?  info@b-o-w.nl

Disclaimer    www.b-o-w.nl     Disclaimer copyright

Image credits

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Unsubscribe