BOW BOW
Welkom op de site van BOW.

We hopen u met deze site van alle actuele informatie te voorzien.
Voor  algemene vragen kunt u contact opnemen via
     email:           info@b-o-w.nl
     telefonisch:  06-51274400
Inzake de contributie kunt u contact opnemen via
     email:           penningmeester@b-o-w.nl
 

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen? Dan kunt u zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.
 

Klachtenlijn

Belangenvereniging Omwonenden van Eindhoven
Bel 040-2896133 en 040-2896144. Bij het antwoordapparaat zeker inspreken, u kunt vragen stellen en u wordt altijd teruggebeld. Ook kunt u bij overlast van militair vliegverkeer een klacht indienen via het klachtenformulier.
 
 

Open brief aan de heer Dijkstra

Volgens de heer Dijksta, VVD woordvoerder Luchtvaart in de Tweede Kamer, is er in het advies van Pieter van Geel over de ontwikkeling van Eindhoven Airport te weinig oog voor de economische gevolgen van de voorgestelde groeistop van Eindhoven Airport. Dit was voor de vijf vertegenwoordigers van de omwonenden die hebben deelgenomen aan de proefcasus reden om hem een open brief te schrijven, waarin een aantal gevolgen van de groeistop nog eens worden opgesomd.
 

Inspreken gemeenteraad Eindhoven

Op 7 mei 2019 heeft uw voorzitter tijdens een vergadering van de Eindhovense Gemeenteraad een reactie gegeven op het advies van Pieter van Geel over de ontwikkeling van Einhoven Airport.
 


Doelstelling

Doel van de vereniging is het behoud en de verbetering van het leef- en woonklimaat voor omwonenden van de vliegbasis Welschap/Eindhoven Airport en het tegengaan van alle effecten, die als gevolg van deze luchthaven zowel direct als indirect het welzijn van de omwonenden en het milieu kunnen aantasten.


Volg BOW ook op twitter

 
Volg BOW ook op Twitter:
 
BOW @BOW_Ehv
 


Ledenflyer
 
 


BVM2

klik door naar:
www.
bvm2
.nl

(Beraad Vlieghinder Moet Minder)
 


BOW streeft naar een eerlijke en open discussie. Omdat standpunten varië- ren is het mogelijk dat de BOW het niet met alle onderstaande reacties eens is.
voor uw reactie... klik hier
Vind dat er een gigantische stijging is van het aantal startende en landende vliegtuigen om 7.00 uur 's morgens, waardoor je compleet uit je bed gebruld wordt. Helaas moet je ramen en deuren dicht houden om te kunnen praten. Is echt veel te veel midden in een drukbevolkt gebied als Acht in Eindhoven. Hoop dat daar eens over nagedacht wordt en er ook iets mee gedaan wordt.

A.C. uit Eindhoven 
Het is niet alleen de overlast van geluid! Ik word 's ochtends wakker met een kerosine lucht in mijn slaapkamer. En ik maar gezond leven, eten en sporten.
 
EvH-G

Vreselijk als ze gaan uitbreiden. Buiten zitten is er niet meer bij. Dat er geen rekening wordt gehouden met de mensen die er wonen. Er is al zoveel herrie en dan de angst die erbij komt of alles wel goed gaat.

J. de Jong

Zondagmiddag, mooi weer, dus... De een na de ander komt over onze wijk/ons huis vliegen met een zweefvliegtuig erachter. De hele middag gaat het nu al door, nu zelfs met meerdere tegelijk. Een herrie van heb ik jou daar. Terwijl het helemaal niet nodig is. Ruimte genoeg buiten de wijk om. Maar het is kennelijk wel interessant om laag over een woonwijk te vliegen. Voor ons geeft het een gevoel van onveiligheid en buitengewoon veel irritatie. Mooi weer, dus lekker buiten in de tuin maar wel in de pestherrie van een paar vlieghobbyisten. Wanneer houdt dit nou eens op?

P.B.

Heb aanzienlijk veel meer last van die militaire vliegbewegingen over Steensel dan al die moderne vliegtuigen van Rijanair. Die motoren zij zo stil. Veel stiller dan wat er hier over de weg voorbijrijdt. Dat militaire vliegverkeer lijkt laatste tijd overigens sterk toegenomen. Wat mij betreft, liever een 100% burger luchthaven.

H. A. uit SteenselBelangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp