Belangenvereniging Omwonenden Welschap

Vereniging voor behoud en verbetering van leef- en woonklimaat voor omwonenden van de Luchthaven Eindhoven.

✈️ Alle informatie over Eindhoven Airport die u als bewoner wilt weten ✈️

Actueel 01■ Jaar-en ledenvergadering 2022 is op 19 juni 2023
Dit zijn de allergrootste uitstoters van ammoniak en stikstofoxiden.

Eindhoven Airport is verantwoordelijk voor een flinke uitstoot van stikstofoxiden.

Zie voor meer nieuws onze nieuwpagina en variapagina


Jaar-en ledenvergadering 2022 is op 19 juni 2023

Locatie:
MFA Knegsel, Steenselseweg 8a Knegsel.

Google maps

Uitnodiging en agenda. B.O.W leden worden per B.O.W kaart uitgenodigd. Met de uitnodiging voor de vergadering wordt ook het verzoek tot betaling van de contributie, (€ 9.00, meer mag), gestuurd.

Briefkaart 2023 B


Kamerbrief over voortgang meten en rekenen luchtverkeergeluid

Minister Harbers (IenW(Infrastructuur en Waterstaat)) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de 'Programmatische Aanpak Meten (en berekenen) Vliegtuiggeluid' (PAMV). Daarbij gaat hij in op 2 bepalingsmethoden voor de geluidbelasting als gevolg van vliegtuigverkeer. Hij stuurt enkele onderzoeksrapporten mee met de Kamerbrief.

Geachte voorzitter,
Op 11 juli 20221 is de Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van de ‘Programmatische Aanpak Meten (en berekenen) Vliegtuiggeluid’ (PAMV), de bepalingsmethode voor de geluidbelasting als gevolg van vliegtuigverkeer van en naar luchthavens (Doc29) en een aantal bredere ontwikkelingen omtrent vliegtuiggeluid.

Lees verder op de website van rijksoverheid

Download de kamerbrief


Vergissing’ Airport steeds nadelig voor omwonenden

INGEZONDEN OPINIE EINDHOVEN DAGBLAD 22-12-2022 
Klaas Kopinga, voorzitter BOW en Wim Scheffers, voorzitter BVM2.

De steun voor het advies van Pieter van Geel over Eindhoven Airport uit 2019 is gebaseerd op de bepaling dat de geluidsruimte in 2030 met 30% is gedaald.

Voor de militaire Vliegbasis geldt het Luchthavenbesluit uit 2014. Daarin staat een ‘sigaarvormig gebied’ rondom het vliegveld van 9,39 km2, binnen welk 25% van de inwoners geacht wordt ernstige hinder te ondervinden. De afname van de zogeheten geluidsruimte wordt voor een deel gerealiseerd doordat nieuwe vliegtuigen stiller worden. De hamvraag is of men daarmee in 2030 de 30% zal halen.

<<lees verder>>   <<Lees op ED.nl>>


Al te goed is buurmans gek

Zo voelen wij ons ten aanzien van Eindhoven Airport. Ik wil in 9 minuten uitleggen waarom.
2022-11 Door Seyno Sluyterman, bestuurslid.

Korte voorgeschiedenis
Toen de heer Alders in 2010 advies uitbracht over de groei van Eindhoven Airport was de conclusie dat er een te accepteren geluidsruimte voor het civiele verkeer zou zijn van 9.3 km2 (= oppervlakte 35 Ke contour berekend zonder meteo marge). Binnen die geluidsruimte ruimte werd het mogelijk geacht om te groeien tot 36000 bewegingen met Boeing achtige toerstellen en 7000 bewegingen met Cesna achtige toestellen. Hiermee zouden 4.7 miljoen passagiers kunnen worden gefaciliteerd. De verwachte NOx emissie werd op circa 132 Ton geschat voor de vlieg en taxifase (160 Ton voor militair en civiel samen).

<<Lees verder>>

<<Wat betekent ‘Al te goed is buurmans gek’ en waar komt deze uitdrukking vandaan?>>


Verslag rondetafelgesprek meldingen geluidsoverlast vliegverkeer

2022-11 Datum: 17 november 2022. Locatie: ZZIIN, Centraal Station Den Haag
Gespreksleider:Suzanne Bollen, notulist: Jos Fluitsma, Alt-Tab bedrijfsondersteuning

1. Opening door onafhankelijk gespreksleider/dagvoorzitter Suzanne Bollen

Er zijn ongeveer 90 personen aanwezig bij het rondetafelgesprek. Het doel van dit rondetafelgesprek is kennis en ervaring uitwisselen over hoe de afhandeling van hindermeldingen bij de zes meldpunten kan worden verbeterd.

<<Bekijk het gehele verslag>> (PDF)


Reactie op de ontwerp-medegebruiksvergunning Eindhoven Airport 2023-2024.

2022-10 Preambule
Tijdens het referentiejaar 2019 bleek de 35 Ke geluidscontour niet alleen lokaal overschreden te zijn, maar ook een geluidsoppervlak te zijn gebruikt van 9.6 km2 exclusief meteomarge, zonder dat het overschrijden van deze grenswaarden tot handhaving heeft geleid. Omdat in het Luchthavenbesluit een maximale geluidsruimte vergund is van 10.3 km2

inclusief meteomarge (10 %), moest het aantal vliegbewegingen worden afgeschaald naar 40.500 om een referentiescenario te verkrijgen dat past binnen de vergunde geluidsruimte (9.39 km2 exclusief meteomarge). Dit is onder meer verwoord in een brief van het bevoegd gezag aan het LEO d.d. 8 december 2021. Om te voorkomen dat de meteomarge (gedeeltelijk) abusievelijk opnieuw zou worden gebruikt, is in de medegebruiksvergunning 2022 een geluidsruimte vergund van 9.39 km2 exclusief meteomarge.

<<Lees verder>>


Annexeert Eindhoven Airport het militaire NOx budget?

Naar onze schatting is dit om en nabij de 60 ton.

A.A.S. Sluyterman, lid BOW-bestuur, juni-2022


2022-06 Op 17 februari 2021 verscheen er in het Eindhovens Dagblad een krantenartikel waarin werd gesteld dat de NOx uitstoot van EA in 2019 minder zou zijn geweest dan in 2014.
Dat wekte verbazing.

Nadere bestudering van de stukken leerde dat eigenlijk bedoeld was dat EA in 2019 minder had uitgestoten dan zou hebben gemogen op grond van het LHB uit 2014. Dan nog wekt dat verbazing.

Nog meer verbazing? <<lees verder>>Belangenbehartiging Omwonenden Welschap

BOW icon blueDeze site bevat informatie voor de omwonenden van de luchthaven Eindhoven over de luchthaven Eindhoven.

Voor  algemene vragen kunt u contact opnemen via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Inzake de contributie etc. kunt u contact opnemen via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verdere informatie over de vereniging vind u op de B.O.W pagina.


Klachten

Heeft u een klacht en wilt u deze melden klik dan door naar de klachten pagina van BOW. U kunt ook direct gaan naar het meldingsforfulier van samenopdehoogte.nl.

Bellen kan ook:  088 - 004 30 30 (bereikbaar op maandagen van 09.00-12.00 uur)


Varia 

In de loop van de tijd komen er steeds meer documenten, presentaties, verslagen etc. m.b.t Eindhoven Airport / Vliegbasis Eindhoven, B.O.W biedt u deze hier aan.


Reageren

Wilt u op iets reageren? Wilt u uw mening kwijt? Reageer dan op ons contact formulier.
Lees enkele van de reeds gemaakte reacties.


Nieuws

Nieuws mbt Eindhoven Airport e/o vliegbasis Eindhoven in de dagbladen.
Ook algemeen nieuws over vliegtuigen en/of vliegvelden.


Nieuwsbrief

Veel actuele zaken leest u in onze nieuwsbrief.
U kunt alle nieuwsbrieven lezen in het nieuwsbrief archief van BOW.


U kunt u rechts onderaan deze pagina abonneren op de nieuwsbrief.


Contributie  (lid worden?)

Met de uitnodiging voor de jaarvergadering wordt ook het verzoek tot betaling van de contributie, (€ 9.00, meer mag), gestuurd.
Svp bij de betaling duidelijk de betalingsreferentie opgeven.  (mag als omschrijving).
Vragen:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Foto credits/ Photo credits

Alle foto's © B.O.W, tenzij anders vermeld (m.u.v Creative Commons Public Domain Dedication)

 B.O.W maakt dankbaar gebruik van andermans foto's. We hebben ons best gedaan om alle rechthebbende van de foto's en illustraties te achterhalen. Maakt je aanspraak op de rechten en ben je niet benaderd?  Neem dan vooral contacht met on op. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

B.O.W gratefully uses other people's photos. We have done our best to trace all copyright holders of the photos and illustrations. Do you claim the rights and have you not been approached? Then please contact us.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief