Belangenvereniging Omwonenden Welschap

Vereniging voor behoud en verbetering van leef- en woonklimaat voor omwonenden van de Luchthaven Eindhoven.

✈️ Alle informatie over Eindhoven Airport die u als bewoner wilt weten ✈️

Actueel 01 Dit zijn de allergrootste uitstoters van ammoniak en stikstofoxiden.

Eindhoven Airport is verantwoordelijk voor een flinke uitstoot van stikstofoxiden.

Zie voor meer nieuws onze nieuwpagina en variapagina


Militairen oefening Falcon Leap
(overgenomen uit de nieuwsbrief van vliegbasis Eindhoven)


Van 4 tot en met 15 september 2023 wordt vanaf vliegbasis Eindhoven de oefening Falcon Leap gehouden. Tijdens de vluchten naar de oefenlocaties vliegen de toestellen op een lage hoogte en zijn daarom zichtbaar en hoorbaar. Voor deze oefening wordt niet na 23.00 uur gevlogen.
Tijdens de eerste week van de oefening wordt het droppen van vracht geoefend. De tweede week staat in het teken van het droppen van parachutisten. Alle vliegtuigen vertrekken vanaf vliegbasis Eindhoven waar ze ook weer landen.

Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Dit is van essentieel belang voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van de oefenlocaties. Het kan zijn dat men toch hinder ondervindt gedurende deze oefening. Eventuele klachten worden bij voorkeur ingediend via het klachtenformulier op Samenopdehoogte.nlMeldingen pagina BOW.nl


Pilot routeoptimalisatie Eersel-Steensel.

Sinds mei van dit jaar is er een pilot gestart waarbij de bedoeling is de vliegtuigen die in ZW richting opstijgen en naar het (Z)O afzwaaien zo goed mogelijk tussen Eersel en Steensel door te laten vliegen. Dit omdat veel vliegtuigen de bocht te ruim of juist te krap bleken te nemen, waardoor zowel in Eersel als in Steensel veel geluidshinder was. Sinds het begin van deze pilot is het aantal klachten vanuit Steensel sterk toegenomen. Om de oorzaak hiervan te achterhalen hebben we overzichten gemaakt van de vliegpaden gedurende dit jaar, zoals deze door de B.O.W. virtuele radar zijn geregistreerd. In het eerste plaatje zijn de vliegpaden in de periode januari t/m april van dit jaar afgebeeld, dus voor de start van de pilot. In het andere plaatje zijn de vliegpaden over de periode mei t/m heden (22 juli 2023) afgebeeld.

Uit de plaatjes kan een gemiddelde vliegroute tijdens een bepaalde periode geschat worden. De rode lijn is het gemiddelde van de vliegpaden voor het begin van de pilot, de paarse lijn het gemiddelde van de vliegpaden sinds de start van de pilot. Om deze vliegroutes te kunnen vergelijken zijn beide lijnen in de plaatjes opgenomen.

 

Foto 1 Eersel-Steensel-jan-apr, foto 2 Eersel-Steense-mei-jun (klik voor vergroting)

De gemiddelde route ligt op dit moment redelijk tussen Eersel en Steensel in, maar is aan de zuidkant dichter bij Steensel komen te liggen. Dit kan in Steensel extra overlast geven. Belangrijker is echter de grote spreiding van de vliegpaden rond de gemiddelde route. Die is sinds het begin van de pilot niet afgenomen en maakt dat er nog steeds veel toestellen over Eersel en Steensel vliegen. Deze spreiding is kleiner dan de ‘nominale’ spreiding waarmee de huidige geluidsberekeningen worden uitgevoerd. Als deze echter niet kan worden verkleind, heeft de routeoptimalisatie zoals die nu gebeurt niet het beoogde effect.

Wij zullen de ontwikkelingen rond deze pilot nauwlettend blijven volgen.


Vermindering geluid Airport kan en moet gewoon doorgaan

In het artikel “Vermindering geluid Airport verder vertraagd” in het ED van 21 juni wordt de vermindering van het vliegtuiggeluid van Eindhoven Airport 1 op 1 gekoppeld aan de invoering van het “Sturingsmodel Geluid” dat vertraagd zou zijn.

Dit is nogal kort door de bocht. Het Ministerie van Defensie heeft tijdens de laatste vergadering van het Luchthaven Eindhoven Overleg alleen laten weten dat Milieu Effect Rapport voor het nieuwe Luchthavenbesluit Eindhoven minstens een half jaar later klaar zal zijn. Maar ook het nu geldende Luchthavenbesluit uit 2014 geeft de mogelijkheid om de hoeveelheid geluid te verminderen.

In een Luchthavenbesluit staat namelijk niet hoeveel geluid er gemaakt moet worden, maar hoeveel er maximaal gemaakt mag worden. De afgelopen paar jaar is volgens berekeningen het geluid door het gebruik van stillere vliegtuigen ook al iets afgenomen.

In de rectificatie in het ED op het hierboven genoemde artikel wordt gesteld dat de geluidsruimte kromp van 10,3 naar 9,15 vierkante kilometer.

Dit is misleidend, omdat het getal 10,3 een geluidsruimte inclusief meteomarge is en het getal 9,15 exclusief meteomarge. In werkelijkheid is de geluidsruimte afgenomen van 9,39 naar 9,25 vierkante kilometer (beide getallen exclusief meteomarge), dus maar met 1,4 %.

Als de afgesproken afname van de hoeveelheid geluid met 30 % in 2030 niet wordt gehaald, ligt dat niet aan de recente extra vertraging van het Luchthavenbesluit. Dit wordt dan vooral veroorzaakt door onder meer de luchtvaartmaatschappijen en andere betrokkenen, die zich pas willen houden aan afspraken als ze wettelijk worden gedwongen.

Klaas Kopinga, voorzitter


Kamerbrief over voortgang meten en rekenen luchtverkeergeluid

Minister Harbers (IenW(Infrastructuur en Waterstaat)) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de 'Programmatische Aanpak Meten (en berekenen) Vliegtuiggeluid' (PAMV). Daarbij gaat hij in op 2 bepalingsmethoden voor de geluidbelasting als gevolg van vliegtuigverkeer. Hij stuurt enkele onderzoeksrapporten mee met de Kamerbrief.

Geachte voorzitter,
Op 11 juli 20221 is de Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van de ‘Programmatische Aanpak Meten (en berekenen) Vliegtuiggeluid’ (PAMV), de bepalingsmethode voor de geluidbelasting als gevolg van vliegtuigverkeer van en naar luchthavens (Doc29) en een aantal bredere ontwikkelingen omtrent vliegtuiggeluid.

Lees verder op de website van rijksoverheid

Download de kamerbrief


Vergissing’ Airport steeds nadelig voor omwonenden

INGEZONDEN OPINIE EINDHOVEN DAGBLAD 22-12-2022 
Klaas Kopinga, voorzitter BOW en Wim Scheffers, voorzitter BVM2.

De steun voor het advies van Pieter van Geel over Eindhoven Airport uit 2019 is gebaseerd op de bepaling dat de geluidsruimte in 2030 met 30% is gedaald.

Voor de militaire Vliegbasis geldt het Luchthavenbesluit uit 2014. Daarin staat een ‘sigaarvormig gebied’ rondom het vliegveld van 9,39 km2, binnen welk 25% van de inwoners geacht wordt ernstige hinder te ondervinden. De afname van de zogeheten geluidsruimte wordt voor een deel gerealiseerd doordat nieuwe vliegtuigen stiller worden. De hamvraag is of men daarmee in 2030 de 30% zal halen.

<<lees verder>>   <<Lees op ED.nl>>


Al te goed is buurmans gek

Zo voelen wij ons ten aanzien van Eindhoven Airport. Ik wil in 9 minuten uitleggen waarom.
2022-11 Door Seyno Sluyterman, bestuurslid.

Korte voorgeschiedenis
Toen de heer Alders in 2010 advies uitbracht over de groei van Eindhoven Airport was de conclusie dat er een te accepteren geluidsruimte voor het civiele verkeer zou zijn van 9.3 km2 (= oppervlakte 35 Ke contour berekend zonder meteo marge). Binnen die geluidsruimte ruimte werd het mogelijk geacht om te groeien tot 36000 bewegingen met Boeing achtige toerstellen en 7000 bewegingen met Cesna achtige toestellen. Hiermee zouden 4.7 miljoen passagiers kunnen worden gefaciliteerd. De verwachte NOx emissie werd op circa 132 Ton geschat voor de vlieg en taxifase (160 Ton voor militair en civiel samen).

<<Lees verder>>

<<Wat betekent ‘Al te goed is buurmans gek’ en waar komt deze uitdrukking vandaan?>>


Reactie op de ontwerp-medegebruiksvergunning Eindhoven Airport 2023-2024.

2022-10 Preambule
Tijdens het referentiejaar 2019 bleek de 35 Ke geluidscontour niet alleen lokaal overschreden te zijn, maar ook een geluidsoppervlak te zijn gebruikt van 9.6 km2 exclusief meteomarge, zonder dat het overschrijden van deze grenswaarden tot handhaving heeft geleid. Omdat in het Luchthavenbesluit een maximale geluidsruimte vergund is van 10.3 km2

inclusief meteomarge (10 %), moest het aantal vliegbewegingen worden afgeschaald naar 40.500 om een referentiescenario te verkrijgen dat past binnen de vergunde geluidsruimte (9.39 km2 exclusief meteomarge). Dit is onder meer verwoord in een brief van het bevoegd gezag aan het LEO d.d. 8 december 2021. Om te voorkomen dat de meteomarge (gedeeltelijk) abusievelijk opnieuw zou worden gebruikt, is in de medegebruiksvergunning 2022 een geluidsruimte vergund van 9.39 km2 exclusief meteomarge.

<<Lees verder>>


Annexeert Eindhoven Airport het militaire NOx budget?

Naar onze schatting is dit om en nabij de 60 ton.

A.A.S. Sluyterman, lid BOW-bestuur, juni-2022


2022-06 Op 17 februari 2021 verscheen er in het Eindhovens Dagblad een krantenartikel waarin werd gesteld dat de NOx uitstoot van EA in 2019 minder zou zijn geweest dan in 2014.
Dat wekte verbazing.

Nadere bestudering van de stukken leerde dat eigenlijk bedoeld was dat EA in 2019 minder had uitgestoten dan zou hebben gemogen op grond van het LHB uit 2014. Dan nog wekt dat verbazing.

Nog meer verbazing? <<lees verder>>Belangenbehartiging Omwonenden Welschap

BOW icon blueDeze site bevat informatie voor de omwonenden van de luchthaven Eindhoven over de luchthaven Eindhoven.

Voor  algemene vragen kunt u contact opnemen via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Inzake de contributie etc. kunt u contact opnemen via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verdere informatie over de vereniging vind u op de B.O.W pagina.


Klachten

Heeft u een klacht en wilt u deze melden klik dan door naar de klachten pagina van BOW. U kunt ook direct gaan naar het meldingsforfulier van samenopdehoogte.nl.

Bellen kan ook:  088 - 004 30 30 (bereikbaar op maandagen van 09.00-12.00 uur)


Varia 

In de loop van de tijd komen er steeds meer documenten, presentaties, verslagen etc. m.b.t Eindhoven Airport / Vliegbasis Eindhoven, B.O.W biedt u deze hier aan.


Reageren

Wilt u op iets reageren? Wilt u uw mening kwijt? Reageer dan op ons contact formulier.
Lees enkele van de reeds gemaakte reacties.


Nieuws

Nieuws mbt Eindhoven Airport e/o vliegbasis Eindhoven in de dagbladen.
Ook algemeen nieuws over vliegtuigen en/of vliegvelden.


Nieuwsbrief

Veel actuele zaken leest u in onze nieuwsbrief.
U kunt alle nieuwsbrieven lezen in het nieuwsbrief archief van BOW.


U kunt u rechts onderaan deze pagina abonneren op de nieuwsbrief.


Contributie  (lid worden?)

Met de uitnodiging voor de jaarvergadering wordt ook het verzoek tot betaling van de contributie, (€ 9.00, meer mag), gestuurd.
Svp bij de betaling duidelijk de betalingsreferentie opgeven.  (mag als omschrijving).
Vragen:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Foto credits/ Photo credits

Alle foto's © B.O.W, tenzij anders vermeld (m.u.v Creative Commons Public Domain Dedication)

 B.O.W maakt dankbaar gebruik van andermans foto's. We hebben ons best gedaan om alle rechthebbende van de foto's en illustraties te achterhalen. Maakt je aanspraak op de rechten en ben je niet benaderd?  Neem dan vooral contacht met on op. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

B.O.W gratefully uses other people's photos. We have done our best to trace all copyright holders of the photos and illustrations. Do you claim the rights and have you not been approached? Then please contact us.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief