Belangenvereniging Omwonenden Welschap

Vereniging voor behoud en verbetering van leef- en woonklimaat voor omwonenden van de Luchthaven Eindhoven.

✈️ Alle informatie over Eindhoven Airport die u als bewoner wilt weten ✈️

■ Dit zijn de gevolgen van geluidsoverlast op je gezondheid. (Universiteit van NL)

■ Op zondagochtend even omdraaien, zit er voor omwonenden vliegveld Eindhoven niet in: eerste vluchten blijven om 7.00 uur vertrekken

■ Verontwaardiging over groene campagne Eindhoven Airport: ‘Misleiding want vliegen is niet duurzaam

Zie voor meer nieuws onze nieuwpagina en variapagina


KRO NCRV PointerLogo RGB 02Bekijk op NPO start de Pointer aflevering over geluidsoverlast vliegbasis Leeuwaarden van metname de F-35.


Zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de Milieueffectrapportage Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD)

 In verband met de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld wil Defensie de ruimte voor de uitoefening van haar taken uitbreiden. Het gaat hier om het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NRPD), dat is aangekondigd in de Kamerbrief van 5 juli 2023 (Kamerstuk 36 124, nr. 33). De betreffende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt ter inzage van 18 december 2023 tot en met 12 februari 2024.

Link naar het defensie programma: Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NRPD)

Omdat dit ook consequenties zal hebben voor onze leefomgeving, heeft het bestuur een zienswijze op deze NRD opgesteld, die hier te lezen is.

<<Lees verder>> 


Volgen van de SID tussen Eersel en Steensel, historie en pilot 2023
(Standard instrument departure)
Het effect van de pilot route-optimalisatie Eersel-Steensel wordt niet alleen bepaald door de aanpassing van de SID, maar ook door de mate waarin deze SID daadwerkelijk wordt gevolgd.
Vliegbewegingen over de bebouwing van beide dorpskernen zijn altijd afwijkingen van de SID. <<Lees verder>> 

Voorbeeld van SID ((Standard instrument departure)) tussen Eersel en Steensel

<<Lees verder>> 


Effect van de pilot route-optimalisatie Eersel-Steensel
Vliegbewegingen van 1-1-2023 tot 18-5-2023 en van 18-5-2023 tot 16-
-2023

 Om het effect van de pilot route-optimalisatie Eersel-Steensel in kaart te brengen, zijn de vliegbewegingen door verschillende “gates” (een verticaal vlak) geteld. Een deel van deze gates is in het onderstaande plaatje afgebeeld. De lijnen geven de doorsnijding van de verticale vlakken met de grond weer.
 Voor elk van deze gates is nagegaan welke vliegpaden er gedurende een bepaalde periode doorheen lopen. De hoogte en de horizontale positie van deze vliegpaden zijn in plaatjes weergegeven.

<<Lees verder>>


Reactie B.O.W op de ontwerp-medegebruiksvergunning Eindhoven Airport 2024. 2023-10

Preambule

In de medegebruiksvergunning 2022 werd een geluidsruimte vergund van 9.39 km2 exclusief meteomarge. De geluidswinst die sinds 2019 is ontstaan door het inzetten van stillere toestellen en door beperking van het vliegen aan de randen van de dag is in de medegebruiksvergunning voor dat jaar niet in rekening gebracht. Het effect van deze beide ontwikkelingen was op het moment van het verlenen van de medegebruiksvergunning 2022 nog niet te bepalen, maar dit is voor de komende jaren wel mogelijk. Bij de uitwerking van de “Proefcasus Eindhoven Airport” is afgesproken dat er geen geplande landingen meer zouden plaatsvinden na 23.00 uur, in plaats van na de tot dan toe geldende grens van 23.30 uur. Volgens opgave van Eindhoven Airport hebben in het jaar 2019 in totaal 826 landingen na 23.00 uur plaatsgevonden. Op grond van de door de Eindoven Airport aan het LEO verstrekte gegevens over de eerste 3 kwartalen van 2023 is het aannemelijk dat in dit jaar minder dan 300 landingen na 23.00 uur zullen plaatsvinden. Hierdoor zou het oppervlak binnen de 35 Ke contour en opzichte van 2019 afnemen met ruim 0.08 km2.

<<Lees verder>>


Pilot routeoptimalisatie Eersel-Steensel. 2023-07

Sinds mei van dit jaar is er een pilot gestart waarbij de bedoeling is de vliegtuigen die in ZW richting opstijgen en naar het (Z)O afzwaaien zo goed mogelijk tussen Eersel en Steensel door te laten vliegen. Dit omdat veel vliegtuigen de bocht te ruim of juist te krap bleken te nemen, waardoor zowel in Eersel als in Steensel veel geluidshinder was. Sinds het begin van deze pilot is het aantal klachten vanuit Steensel sterk toegenomen. Om de oorzaak hiervan te achterhalen hebben we overzichten gemaakt van de vliegpaden gedurende dit jaar, zoals deze door de B.O.W. virtuele radar zijn geregistreerd. In het eerste plaatje zijn de vliegpaden in de periode januari t/m april van dit jaar afgebeeld, dus voor de start van de pilot. In het andere plaatje zijn de vliegpaden over de periode mei t/m heden (22 juli 2023) afgebeeld.

Uit de plaatjes kan een gemiddelde vliegroute tijdens een bepaalde periode geschat worden. De rode lijn is het gemiddelde van de vliegpaden voor het begin van de pilot, de paarse lijn het gemiddelde van de vliegpaden sinds de start van de pilot. Om deze vliegroutes te kunnen vergelijken zijn beide lijnen in de plaatjes opgenomen.

 

Foto 1 Eersel-Steensel-jan-apr, foto 2 Eersel-Steense-mei-jun (klik voor vergroting)

De gemiddelde route ligt op dit moment redelijk tussen Eersel en Steensel in, maar is aan de zuidkant dichter bij Steensel komen te liggen. Dit kan in Steensel extra overlast geven. Belangrijker is echter de grote spreiding van de vliegpaden rond de gemiddelde route. Die is sinds het begin van de pilot niet afgenomen en maakt dat er nog steeds veel toestellen over Eersel en Steensel vliegen. Deze spreiding is kleiner dan de ‘nominale’ spreiding waarmee de huidige geluidsberekeningen worden uitgevoerd. Als deze echter niet kan worden verkleind, heeft de routeoptimalisatie zoals die nu gebeurt niet het beoogde effect.

Wij zullen de ontwikkelingen rond deze pilot nauwlettend blijven volgen.


Vermindering geluid Airport kan en moet gewoon doorgaan 2023-06

In het artikel “Vermindering geluid Airport verder vertraagd” in het ED van 21 juni wordt de vermindering van het vliegtuiggeluid van Eindhoven Airport 1 op 1 gekoppeld aan de invoering van het “Sturingsmodel Geluid” dat vertraagd zou zijn.

Dit is nogal kort door de bocht. Het Ministerie van Defensie heeft tijdens de laatste vergadering van het Luchthaven Eindhoven Overleg alleen laten weten dat Milieu Effect Rapport voor het nieuwe Luchthavenbesluit Eindhoven minstens een half jaar later klaar zal zijn. Maar ook het nu geldende Luchthavenbesluit uit 2014 geeft de mogelijkheid om de hoeveelheid geluid te verminderen.

In een Luchthavenbesluit staat namelijk niet hoeveel geluid er gemaakt moet worden, maar hoeveel er maximaal gemaakt mag worden. De afgelopen paar jaar is volgens berekeningen het geluid door het gebruik van stillere vliegtuigen ook al iets afgenomen.

In de rectificatie in het ED op het hierboven genoemde artikel wordt gesteld dat de geluidsruimte kromp van 10,3 naar 9,15 vierkante kilometer.

Dit is misleidend, omdat het getal 10,3 een geluidsruimte inclusief meteomarge is en het getal 9,15 exclusief meteomarge. In werkelijkheid is de geluidsruimte afgenomen van 9,39 naar 9,25 vierkante kilometer (beide getallen exclusief meteomarge), dus maar met 1,4 %.

Als de afgesproken afname van de hoeveelheid geluid met 30 % in 2030 niet wordt gehaald, ligt dat niet aan de recente extra vertraging van het Luchthavenbesluit. Dit wordt dan vooral veroorzaakt door onder meer de luchtvaartmaatschappijen en andere betrokkenen, die zich pas willen houden aan afspraken als ze wettelijk worden gedwongen.

Klaas Kopinga, voorzitter


Vergissing’ Airport steeds nadelig voor omwonenden 2022-12

INGEZONDEN OPINIE EINDHOVEN DAGBLAD 22-12-2022 
Klaas Kopinga, voorzitter BOW en Wim Scheffers, voorzitter BVM2.

De steun voor het advies van Pieter van Geel over Eindhoven Airport uit 2019 is gebaseerd op de bepaling dat de geluidsruimte in 2030 met 30% is gedaald.

Voor de militaire Vliegbasis geldt het Luchthavenbesluit uit 2014. Daarin staat een ‘sigaarvormig gebied’ rondom het vliegveld van 9,39 km2, binnen welk 25% van de inwoners geacht wordt ernstige hinder te ondervinden. De afname van de zogeheten geluidsruimte wordt voor een deel gerealiseerd doordat nieuwe vliegtuigen stiller worden. De hamvraag is of men daarmee in 2030 de 30% zal halen.

<<lees verder>>   <<Lees op ED.nl>>


Annexeert Eindhoven Airport het militaire NOx budget? 2022-06

Naar onze schatting is dit om en nabij de 60 ton.

A.A.S. Sluyterman, lid BOW-bestuur, juni-2022


2022-06 Op 17 februari 2021 verscheen er in het Eindhovens Dagblad een krantenartikel waarin werd gesteld dat de NOx uitstoot van EA in 2019 minder zou zijn geweest dan in 2014.
Dat wekte verbazing.

Nadere bestudering van de stukken leerde dat eigenlijk bedoeld was dat EA in 2019 minder had uitgestoten dan zou hebben gemogen op grond van het LHB uit 2014. Dan nog wekt dat verbazing.

Nog meer verbazing? <<lees verder>>

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap

BOW icon blueVoor  algemene vragen kunt u contact opnemen via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Inzake de contributie etc. kunt u contact opnemen via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verdere informatie over de vereniging vind u op de B.O.W pagina.


Klachten

Heeft u een klacht en wilt u deze melden klik dan door naar de klachten pagina van BOW. U kunt ook direct gaan naar het meldingsforfulier van samenopdehoogte.nl.

Bellen kan ook:  088 - 004 30 30 (bereikbaar op maandagen van 09.00-12.00 uur)


Varia 

In de loop van de tijd komen er steeds meer documenten, presentaties, verslagen etc. m.b.t Eindhoven Airport / Vliegbasis Eindhoven, B.O.W biedt u deze hier aan.


Reageren

Wilt u op iets reageren? Wilt u uw mening kwijt? Reageer dan op ons contact formulier.
Lees enkele van de reeds gemaakte reacties.


Nieuws

Nieuws mbt Eindhoven Airport e/o vliegbasis Eindhoven in de dagbladen.
Ook algemeen nieuws over vliegtuigen en/of vliegvelden.


Nieuwsbrief

Veel actuele zaken leest u in onze nieuwsbrief.
U kunt alle nieuwsbrieven lezen in het nieuwsbrief archief van BOW.


U kunt u rechts onderaan deze pagina abonneren op de nieuwsbrief.


Contributie  (lid worden?)

Met de uitnodiging voor de jaarvergadering wordt ook het verzoek tot betaling van de contributie, (€ 9.00, meer mag), gestuurd.
Svp bij de betaling duidelijk de betalingsreferentie opgeven.  (mag als omschrijving).
Vragen:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Foto credits/ Photo credits

Alle foto's © B.O.W, tenzij anders vermeld (m.u.v Creative Commons Public Domain Dedication)

 B.O.W maakt dankbaar gebruik van andermans foto's. We hebben ons best gedaan om alle rechthebbende van de foto's en illustraties te achterhalen. Maakt je aanspraak op de rechten en ben je niet benaderd?  Neem dan vooral contacht met on op. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

B.O.W gratefully uses other people's photos. We have done our best to trace all copyright holders of the photos and illustrations. Do you claim the rights and have you not been approached? Then please contact us.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief