Annexeert Eindhoven Airport het militaire NOx budget?

Naar onze schatting is dit om en nabij de 60 ton.

A.A.S. Sluyterman, lid BOW-bestuur, juni-2022

 

Nox 01Op 17 februari 2021 verscheen er in het Eindhovens Dagblad een krantenartikel waarin werd gesteld dat de NOx uitstoot van EA in 2019 minder zou zijn geweest dan in 2014.
Dat wekte verbazing.

Nadere bestudering van de stukken leerde dat eigenlijk bedoeld was dat EA in 2019 minder had uitgestoten dan zou hebben gemogen op grond van het LHB uit 2014.
Dan nog wekt dat verbazing.

Eindhoven Airport beroept zich op rapporten die door het NLR in opdracht van Eindhoven Airport in 2020 zijn geschreven. Kijken we dan naar de emissie tijdens de vlieg en Taxifase, dan zou Eindhoven Airport in 2019 in totaal 147.5 Ton NOx hebben uitgestoten [ref. 1].

De toegestane uitstoot zou volgens het ook in 2020 verschenen NLR-rapport 166.9 Ton zijn [ref. 2].

Nu blijkt defensie echter in 2012 al opdracht te hebben gegeven om de NOx emissie van de Luchtbasis Eindhoven te berekenen zoals die volgt uit de MER2012. Daarbij kwam de NLR in het in 2013 gepubliceerde rapport uit op een emissie van de vlieg en Taxifase van 166.6 Ton NOx [ref. 3].

Zo zou men denken dat de berekening van de NLR uit 2020 redelijk overeenkomt met die uit 2013, maar het rapport uit 2013 gaat over Militair en Civiel samen terwijl het rapport uit 2020 alleen over het civiel vliegverkeer gaat. In feite heeft de civiele tak Eindhoven Airport als het ware het militaire NOx budget geannexeerd. Hoe groot de militaire bijdrage tot de NOx emissie in het rapport uit 2013 precies was wordt nog onderzocht. (Onze schatting is om en nabij de 60 Ton.)

Hier komt bovenop dat al deze berekeningen door de NLR zijn verricht onder aanname dat de vliegtuigen starten overeenkomstig een zo genaamd ICAO-A profiel. Daarbij wordt eerst geklommen tot een hoogte van 914 m, en daarna pas versneld. Voor het jaar 2012 is dit een correcte aanname.

Zoals veel omwonenden hebben kunnen waarnemen is in de loop der jaren, zo ongeveer vanaf 2014, een groot aantal maatschappijen anders gaan starten, waarbij op geringe hoogte stuwkracht wordt gebruikt om het vliegtuig te versnellen al voordat de hoogte van 914 m is bereikt. Daardoor blijven de toestellen langer laag waardoor de te verrekenen stikstofemissie toe neemt.

Deze toename is niet verwerkt in de berekeningen. De NOx emissie in 2019 zal dus nog aanmerkelijk hoger zijn geweest dan de in 2020 gerapporteerde 147.5 Ton.

Ook dit wordt nog verder onderzocht.

 

Referenties
1. NLR-CR-2020-357 Stikstofdepositieberekening-NLR-Toetsing-gebruiksjaar-2019
2. NLR-CR-2020-356 Stikstofdepositieberekening-NLR-Scenario-luchthavenbesluit-2014
3. NLR-CR-2013-044 -Luchtkwaliteit rond de luchthaven Eindhoven-MER2012

Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief