‘Vergissing’ Airport steeds nadelig voor omwonenden

ErrorINGEZONDEN OPINIE EINDHOVEN DAGBLAD 22-12-2022 
Klaas Kopinga is voorzitter BOW en Wim Scheffers voorzitter BVM2.

De steun voor het advies van Pieter van Geel over Eindhoven Airport uit 2019 is gebaseerd op de bepaling dat de geluidsruimte in 2030 met 30% is gedaald.

20202417 HDR 3foto © BOW (klik voor vergroting)

Voor de militaire Vliegbasis geldt het Luchthavenbesluit uit 2014. Daarin staat een ‘sigaarvormig gebied’ rondom het vliegveld van 9,39 km2, binnen welk 25% van de inwoners geacht wordt ernstige hinder te ondervinden. De afname van de zogeheten geluidsruimte wordt voor een deel gerealiseerd doordat nieuwe vliegtuigen stiller worden. De hamvraag is of men daarmee in 2030 de 30% zal halen.

Wil de civiele onderneming Eindhoven Airport op het militaire vliegveld Eindhoven kunnen opereren, dan is er een aanvullende vergunning nodig binnen de grenzen van het Luchthavenbesluit. Dat heet de MedeGebruiksVergunning (MGV). Die wordt steeds voor een of twee jaar verstrekt. Men kan dus de opeenvolgende MGV’s in praktijk zien als een soort tussenstappen.


Geluidsvermindering door stillere vliegtuigen
Recent was de MGV voor 2023 en 2024 in discussie binnen het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). De afspraak is dat de geluidsvermindering door stillere vliegtuigen stapsgewijs in de opeenvolgende MGV’s in mindering gebracht wordt. Over 2022 was die vermindering nog nihil, de vergunde geluidsruimte voor dat jaar was dan ook precies 9,39 km2. Voor 2023 en 2024 zou de vermindering door vlootvernieuwing (volgens bureau ADECS) minimaal 0,36 km2 zijn.

Dat vond Eindhoven Airport aanvankelijk zelf ook, zoals bleek uit de schriftelijke aanvraag die bij het LEO op tafel lag. Maar in de concept MGV, zoals door de ministeries voor advisering toegestuurd aan het LEO, werd een geluidsruimte “vergund” van 9,24 km2. Niemand begreep waarom de ministeries in dit concept waren afgeweken van de aanvraag van Eindhoven Airport.

Een hoop verwarring was het gevolg, waarop Eindhoven Airport verklaarde dat de aanvraag “per ongeluk” zo was geformuleerd. Er is na de verzending contact geweest met het Ministerie, waarna de aanvraag mondeling zo is bijgesteld dat er als basis niet van de vergunde geluidsruimte van 2022 is uitgegaan maar van de feitelijk gerealiseerde geluidsbelasting in 2019. Die was 9,6 km2 en dus 0,21 km2 hoger.

De deelnemers aan het LEO hebben dus al hun tijd en energie verspild aan het bestuderen van een concept vergunning in combinatie met een “verkeerde” aanvraag. Erger nog, de indruk wordt gewekt dat Eindhoven Airport op deze manier ruimte bij elkaar heeft gesprokkeld voor ca. 800 extra en/of zwaardere vliegbewegingen, die beide voor omwonenden meer geluidsbelasting geven. Dit soort “vergissingen” vallen altijd in het nadeel van omwonenden uit, waarmee het vertrouwen vanuit de omgeving opnieuw en zwaar op de proef wordt gesteld.


Afname met nog geen 2%
Van Geel wil dat de geluidsbelasting in 2030 met 30% is verlaagd ten opzichte van het peiljaar 2019. Ruim 4 jaar na dat advies is een afname tot 9,24 km2 bereikt, oftewel een afname met nog geen 2%. Het wordt steeds duidelijker dat deze 30% niet door vlootvernieuwing kan en zal worden gerealiseerd. Dus komen de volgende opties volgens Van Geel in beeld; minder vliegen aan de randen van de dag en/of gewoon minder vliegen.

Het wordt hoog tijd dat Eindhoven Airport aan deze vervolgstappen invulling gaat geven. Niet alleen om de geluidsbelasting te verminderen, maar ook de uitstoot van CO2, stikstof en de andere gezondheidsbedreigende stoffen. Vooral onze kleinkinderen zullen ons daarvoor dankbaar zijn.

Klaas Kopinga is voorzitter BOW en Wim Scheffers voorzitter BVM2.

Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief