LEO, informatieplatform van het Luchthaven Eindhoven Overleg

1411854968De Rijksoverheid en de regio wilden bedrijven, bewoners en maatschappelijke organisaties nauwer betrekken bij de ontwikkeling van Eindhoven Airport en Vliegbasis Eindhoven met als doel een betere balans te vinden tussen economische groei en de belasting van de leefomgeving rond de luchthaven. Eindhoven Airport is daarmee een proeftuin voor de toekomstige luchtvaart in heel Nederland. Daarom leidde oud-staatssecretaris Pieter van Geel het overleg over de Proefcasus Eindhoven Airport over de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven

Airport tussen 2020 en 2030. De betrokken partijen hebben unaniem het advies omarmd. In april 2019 heeft hij de minister van I en W hierover  geadviseerd. Eén van de vijf speerpunten in zijn advies “Opnieuw verbonden” is gericht op het verbeteren van het vertrouwen vanuit de omgeving bij de besluitvorming over de toekomstige ontwikkelingen rond Eindhoven Airport. Dit heeft geresulteerd in het inrichten van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO).

Binnen het LEO is ruimte voor overleg tussen de luchthaven en alle betrokken partijen. Voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven die is gericht op duurzaamheid en kwaliteit, is draagvlak vanuit de omgeving heel belangrijk. Samen zouden we tot een luchthaven moeten komen die past bij (en meerwaarde biedt voor) Eindhoven Airport en haar omgeving. Het LEO is een breed overlegplatform, bestaande uit twee kamers: de civiele kamer “Ontwikkeling Eindhoven Airport” (OEA) en de militaire kamer “Commissie Overleg en Voorlichting Milieu Eindhoven” (COVM). De wettelijke taken van de COVM zijn niet gewijzigd.

Het LEO kan, gevraagd en ongevraagd, op diverse thema’s een zo breed mogelijk gedragen advies uitbrengen aan de verantwoordelijke organisatie(s) voor het betreffende thema en vervolgens aan de Ministeries. Een aantal van de thema’s die in het LEO besproken worden (geluidsbelasting, klimaat doelstellingen, meldingenproces, gezondheid, communicatie, etc.) is inhoudelijk complex. Het LEO heeft een belangrijke taak in het delen van actuele en voor brede doelgroepen begrijpbare informatie om zo expertise te helpen opbouwen. Het LEO gaat hiervoor workshops organiseren, (informele) bijeenkomsten en masterclasses voor ontmoeting en kennisdeling. De civiele kamer “Ontwikkeling Eindhoven Airport” (OEA) adviseert onder andere over ontwikkelingen op het gebied van vertrouwen vanuit de omgeving, meerwaarde voor de regio, klimaatdoelstellingen, verbetering luchtkwaliteit, het leefbaarheidsfonds en bijzondere regelingen. Ook komt het actief sturen op minder civiele geluidsbelasting (30% in 2030 t.o.v. 2019) aan bod, aanvullend aan de zaken over geluidsbelasting die al in de kamer COVM (zie hieronder) worden besproken.

Vergaderstukken, vergaderdata en de lijst van leden van de OEA kunt u vinden op de website Samen Op de Hoogte. Als u als toehoorder een vergadering wilt bijwonen kunt u zich HIER moet nog een link oid komen aanmelden. De militaire kamer “Commissie Overleg & Voorlichting Milieu Vliegbasis Eindhoven” (COVM Eindhoven) is het overlegplatform voor omwonenden, overheden, belangenverenigingen en medegebruikers van de Vliegbasis Eindhoven. De commissie bespreekt bijvoorbeeld diverse ontwikkelingen op het gebied van luchtvaart (zoals geluidhinder) en stelt hierover ook adviezen op. Ook houdt de commissie in de gaten of er bepaalde trends waarneembaar zijn. Vergaderstukken, vergaderdata en de lijst van leden van de COVM kunt u vinden op de website Samen Op de Hoogte .

U kunt als toehoorder een vergadering bijwonen, het is ook mogelijk om als niet-lid van de commissie in te spreken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris.  JDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., secretaris van de kamer OEA, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is secretaris van de kamer COVM.

Om daadwerkelijk samen vooruit te komen zijn er binnen het LEO een aantal werkgroepen waar in kleiner comité open over de zaken kan worden gesproken. Deze werkgroepen brengen advies uit aan het LEO. De werkgroepen zijn: Geluid, Klachten & Meldingen, Communicatie, Meerwaarde voor de Regio, Klimaat, Gezondheid en Fondsvorming. In alle werkgroepen zit minstens één vertegenwoordiger namens de omwonenden. Het LEO is de plaats waar het gesprek over de toekomst van de luchthaven plaats vindt. Daarom zijn de bewoners zowel binnen het LEO als in de COVM zeer actief, in beide kamers vertegenwoordigd en in meerdere werkgroepen. Waar er vroeger vooral over geluid een aantallen vliegbewegingen werd gesproken worden luchtkwaliteit, milieu, gezondheid en leefomgeving steeds vaker onderwerp van gesprek.


Het is een intensief proces wat erg veel tijd kost. Voor bewonersvertegenwoordigers is dit wel het moment om invloed uit te oefenen.

Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief