Enquête meldingen & klachten luchthaven Eindhoven

1411854968De werkgroep klachten en meldingen heeft advies uitgebracht aan het LEO (Luchthaven Eindhoven Overleg) over het doel, positie en proces van het meldingenbureau geluidhinder vliegbasis Eindhoven /Eindhoven Airport.

De omwonenden in de werkgroep horen in hun omgeving met regelmaat opmerkingen over de luchthaven, geluidsoverlast, over de manier waarop er meldingen gedaan kunnen worden en daarnaast over wat er vervolgens met de meldingen gedaan wordt. De eventuele herpositionering van het meldingenbureau was de aanleiding om de meningen uit de omgeving in kaart te willen brengen.

Geprobeerd is zoveel mogelijk mensen te bevragen. De enquête is via het meldingenbureau en via bewoners- en leefbaarheidsplatforms uitgezet.

Ondertussen zijn de drie formateurs, Commandant Luchthaven Eindhoven/ Kolonel de Gruijter, Directeur Eindhoven Airport/ Roel Hellemons en Directeur-bestuurder/ Secretaris Luchthaven Eindhoven Overleg/ Jeroen Weekers bezig om - op basis van de uitslag van de enquête - een voorstel te formuleren hoe de opvolger van het meldingenbureau er uit zou kunnen zien.

<<Download Microsoft PowerPoint presentatie>>

Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief