Jaar-en ledenvergadering geannuleerd

Uitnodiging Jaarvergadering 2020 en openbare ledenvergadering 2021
maandag 22 november 2021 om 20.00, Knegsel

=== GEANNULEERD === GEANNULEERD === GEANNULEERD ===

 * Voor toegang tot de MFA Knegsel is een geldige Corona Check QR code noodzakelijk
<<terug naar homepagina>>

calendrier 02
Jaarvergadering en openbare ledenvergadering maandag 22 november 2021 om 20.00 uur in MFA Knegsel, Steenselseweg 8a Knegsel.
Locatie in Google maps

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen bestuur––
KORTE JAARVERGADERING
3. Beknopt jaaroverzicht 2020 voorzitter / secretaris
5. Beknopt jaaroverzicht 2020 penningmeester en kascommissie / benoeming nieuwe kascommissie
6. Bestuurswisseling / verkiezing. Aftredend volgens het rooster van aftreden zijn: Door de Beus en Klaas Kopinga. Beiden stellen zich herkiesbaar. Bestuurs-kandidaten, voorgedragen door vijf of meer leden, kunnen zich tot uiterlijk 3 dagen voor de vergadering schriftelijk melden bij het Bestuur.
LEDENVERGADERING
7. Het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO): kamers OEA en COVM. Vertegenwoordiging omwonenden.
8. Ontwikkelingen binnen de werkgroepen van het LEO, o.a. het referentiescenario 2019.
9. Rondvraag en sluiting

Veldhoven, 1 november 2021
Bestuur BOW

 * Voor toegang tot de MFA Knegsel is een geldige Corona Check QR code noodzakelijk

<<terug naar homepagina>>

Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief