Jaar-en ledenvergadering 2022

UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING EN OPENBARE LEDENVERGADERING OP MAANDAG 12 SEPTEMBER OM 20.00 UUR IN MFA KNEGSEL


calendrier 02
MFA Knegsel, Steenselseweg 8a Knegsel.
Locatie in Google maps

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen bestuur
KORTE JAARVERGADERING
3. Beknopt jaaroverzicht 2020 + 2021 voorzitter / secretaris
5. Beknopt jaaroverzicht 2020 + 2021 penningmeester en kascommissie
6. Bestuurswisseling / verkiezing
Aftredend volgens het rooster van aftreden zijn: Seyno Sluyterman en Wim de Jonge
Seyno stelt zich herkiesbaar
Bestuurs-kandidaten, voorgedragen door vijf of meer leden, kunnen zich tot uiterlijk 3 dagen voor de vergadering schriftelijk melden bij het Bestuur
LEDENVERGADERING
7. Het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO): kamers OEA en COVM
8. Ontwikkelingen binnen (de werkgroepen van) het LEO
9. Het advies van Pieter van Geel: wat er intussen uitgevoerd is en wat nog niet
10. Rondvraag en sluiting

Veldhoven, 30 augustus 2022
Bestuur BOW

 

Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief