Stikstofemissie / NOx Eindhoven Airport

Inspraak COVM 16 maart 2022
A.A.S. Sluyterman, Bewonersplatform Woensel Noord, bestuurslid B.O.W


Inleiding
Het doel is een vergelijking te maken tussen de stikstof emissie in het jaar 2019 en de emissie die volgt uit de MER2012 geluidsberekeningen ten behoeve van het luchthavenbesluit 2014 (LHB2014).

Er zijn daarbij drie elementen:

• element 1: Vliegtuigen en aantallen vliegtuigbewegingen
• element 2: Startprocedures
• element 3: Extra aangetrokken wegverkeer.

Element 1: vliegtuigen en aantallen vliegtuigbewegingen

De NOx emissie, tot een hoogte van 914 m, door het landen, taxiën (in Eindhoven) en weer opstijgen van vliegtuigen is berekend aan de hand van de European Monitoring and Evaluation Program database. De vliegtuig/motor combinatie voor het Luchthavenbesluit 2014 zijn overeenkomstig de specificatie bij de geluidstabellen die gebruikt zijn bij de berekeningen van de MER2012.
De vliegtuig/motor combinatie voor het jaar 2019 zijn overgenomen uit NLR-CR-2020-357.

2022 09 17 10 51 53 Bullzip PDF Studio

Conclusie 1: Door keuze andere vliegtuigen en door meer bewegingen met grote toestellen is de emissie van de toestellen met circa 36% toegenomen.

Element 2: Invloed startprocedures
Effect startprocedures, voorbeeld B738

2022 09 17 10 52 12 Bullzip PDF Studio

Tabel: NOx uitstoot in Kg van een LandingTakeOff (LTO) cyclus van B737-800 met CFM56-7B26 motoren bij verschillende start en landings procedures waarbij berekeningen zijn uitgevoerd tot een hoogte van 914 m. Om de cyclus compleet te maken moet de uitstoot van de taxifase hier nog bij op worden geteld. Deze is 1.03 kg voor Eindhoven Airport en 1.66 kg voor een gemiddeld vliegveld.

Conclusie 2: Door niet meer met de originele startprocedure van de MER2012 (ICAO-A) te starten maar met NADP2 is de stikstofemissie van de vliegfase met nog eens 12% extra toegenomen. Dat brengt de totale toename van de emissie van het vliegen op 48%.

Element 3: Extra aangetrokken wegverkeer
Door mobiliteit adviseurs Goudappel en Coffeng is in 2020 op verzoek van Eindhoven Airport het rapport “Verkeersaantrekkende werking Eindhoven Airport” geschreven.
Daarin valt te lezen:

2022 09 17 10 52 27 Bullzip PDF Studio
Conclusie 3: De emissie van het aangetrokken verkeer is met 42% toegenomen


Conclusie
In het jaar 2019 is de stikstofemissie van zowel het vliegverkeer als het aangetrokken autoverkeer is meer dan 40% hoger geweest dan voorzien op grond van de MER2012 die ten grondslag ligt aan het LHB2014.


Appendix: referenties en afkortingen en opmerkingen
• LHB = LHB2014 = Luchthavenbesluit 2014.
• MER = MER2012 = milieu effect rapportage 2012. Deze ligt ten grondslag aan het LHB2012.
• EMEP = European Monitoring and Evaluation Program
• EEA = European Economic Area
• Gebruik is gemaakt van (1.A.3.a Aviation - Annex 5 - LTO emissions calculator 2019_2020) van EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019.
• NLR-CR-2020-357 = Stikstofdepositieberekening Eindhoven Airport, Toetsing gebruiksjaar 2019
• Goudappel en Coffeng proberen in hun rapport de vergunde situatie nog op te rekken, maar gaan daarbij voorbij aan het gegeven dat in de MER2012 gerekend is met 36224 bewegingen van vliegtuigen als B737 en Airbus, en dat de rest bestaat uit Cesna bewegingen.

Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief