Notitie “handhaven”

HandhavingIn een gesprek met Majoor S.J. (Sam) de Haas, senior Beleidsmedewerker Luchthavens, Luchtverkeersleider van de Militaire Luchtvaart Autoriteit MAA-NLD van het Ministerie van Defensie is het volgende aan de orde geweest.

De afdeling MLA bestaat uit 40 personen onder leiding van commodore J.P. Apon. Men houdt zich bezig met certificeren van vluchten en operationele activiteiten. De MLA houdt toezicht op de uitvoering van het Luchthavenbesluit, de MLA geeft zelf geen uitvoering aan het Luchthavenbesluit. De MLA is vaak niet zichtbaar. Vanuit de bewoners wordt voorgesteld dat de MLA meer zichtbaar wordt en zeker één keer per jaar in de COVM zorgt voor een rapportage.

De basis voor het handhaven zijn de grenswaarden die zijn vastgelegd in het luchthavenbesluit, waaronder de 35 Ke contour en de oppervlakte binnen deze contour. Meer grenswaarden zijn te vinden in de medegebruiksvergunning; daar zijn extra eisen vastgelegd, bijvoorbeeld met betrekking tot de oppervlakte van de 35 Ke contour, begrenzing het aantal vluchten. De verkeersmix is onderdeel van de MER en is van belang bij het tot stand komen van de contour. De verkeersmix is geen grenswaarde zoals bijvoorbeeld de 35Ke oppervlakte uit het luchthavenbesluit. Ten aanzien van het type vluchten, procedures en de tijden van de dag kunnen afwijkingen plaatsvinden, mits de vulling van de contour hetzelfde blijft. In de medegebruiksvergunning is met ingang van 2022 de grootte van de contour vastgelegd zonder de meteo marge. De grootte van de contour is in dat jaar 9,39 km2, exclusief de meteo marge.

Handhaven wordt op 3 niveaus gedaan:

1e door Eindhoven Airport zelf, dit houdt in erop toe te zien dat de geluidsruimte niet overschreden wordt of zal worden.

2e niveau gaat over gebiedszonering (wordt er volgens de vastgestelde routes gevlogen), dit is de verantwoordelijkheid van het bureau Luitenant-Kolonel vlieger A.J.P. (Peter) Hardenbol, Hoofd Bureau Geluidshinder, Zonering en Rapportering, Staf Commando Luchtstrijdkrachten, Afdeling C4ISR, Hoofdkwartier CLSK. Zij nemen regelmatig (per kwartaal) steekproeven.

3e niveau betreft de werkzaamheden van de MLA, zij handhaven op basis van artikel 10.30 van de Wet Luchtvaart en nemen maatregelen bij overschrijding van een of meer grenswaarden. Zo is in 2019 bepaald dat er een kwartaalrapportage van de geluidsruimte van het civiele vliegverkeer zou moeten plaatsvinden en er intensiever gekeken gaat worden naar maatregelen om bijvoorbeeld de oppervlakte te beperken. Het gaat hierbij om de naleving van de maatregel. Als de maatregel onvoldoende wordt nageleefd kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Tot vorig jaar was er een boeteregeling, dat is iets anders dan de bestuurlijke boeteregeling. Deze boeteregeling was op zich een prima regeling, maar deze viel voor een deel buiten de wettelijke kaders. Het was wel een duidelijke regeling die de vliegtuigmaatschappijen aanmoedigde om correct te gaan vliegen en landingen na 23.00 zoveel mogelijk te vermijden.

De vergunde geluidsruimte is op basis van een jaar en niet (volgens de bewoners helaas) op kwartaalbasis. In de berekeningen zouden dan de seizoensinvloeden beter worden meegenomen.

In 2019 heeft een contouroverschrijding plaatsgevonden. “Er is toen gesanctioneerd in de vorm van het toepassen van een maatregel, namelijk het geïntensiveerd toezicht dat nu ook nog actief is.” Een maatregel is echter ook een vorm van een sanctie. Op basis van de kwartaalrapportages moet nu door het NLR de geluidsruimte voor het lopende jaar uitgerekend worden. Met deze activiteit kijkt ook de verkeersleiding van de Koninklijke Luchtmacht mee. Als na een aantal kwartalen blijkt dat een overschrijding plaats zou kunnen gaan vinden, dan gaat men kritische vragen stellen. De NLR zorgt voor kwartaalrapportages in de COVM met betrekking tot de oppervlakte en de contour. In de medegebruiksvergunning voor 2022 is opgenomen dat tussen 23.00 en 24.00 uur maximaal 8 landingen per dag mogen plaatsvinden van vertraagde vluchten, waarvan er maximaal twee per dag mogelijk zijn tussen 23.30 en 24.00 uur tot een maximum van 50 in totaal in 2022. Daarnaast is er extensie regeling die gaat over situaties van overmacht en de invloed van zware weersomstandigheden (onweer). Deze regeling staat los van de gemaximeerde aantallen tussen 23.00-24.00u en 23.30-24.00u.

Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief