Bijeenkomst ontwerpvergunning burgermedegebruik EhvAirport

bijeenkomst 1
Vergunning 2023/2024

 

Tijdens de vergadering van het LEO op 22 september j.l. stond de aanvraag van Eindhoven Airport voor een nieuwe medegebruiksvergunning voor de gebruiksjaren 2023 en 2024 op de agenda.

Ook zijn de hoofdlijnen van de nieuwe ontwerpvergunning en het proces om te komen tot een medegebruiksvergunning geschetst. De advisering door het LEO maakt daar ook onderdeel vanuit.

Defensie en IenW hebben in de afgelopen periode de ontwerpvergunning voor burgermedegebruik voorbereid. Deze zal op woensdag 12 oktober aan het LEO worden verzonden. Aan het LEO zal worden gevraagd om uiterlijk op maandag 14 november een advies uit te brengen over de ontwerpvergunning.

Ten behoeve van de advisering door het LEO wordt op donderdag 20 oktober een informatiebijeenkomst georganiseerd. De ontwerpvergunning zal worden toegelicht en er zal gelegenheid zijn om vragen te stellen. De MLA, het ministerie van Defensie en het ministerie van IenW zijn daar vertegenwoordigd. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om op de vliegbasis de informatiebijeenkomst bij te wonen, dan is het ook mogelijk de bijeenkomst digitaal te volgen. Op het aanmeldformulier kun je dit aangeven zodat je voorafgaand aan de bijeenkomst de link krijgt toegezonden.

Locatie: Basis Informatiecentrum Vliegbasis Eindhoven
Adres: Flight Forum 1550, 5657 EZ, Eindhoven (vóór de slagbomen van de hoofdpoort, het gebouw aan de linkerzijde)
Datum: Donderdag 20 oktober
Tijdstip: Inloop vanaf 15:30 uur; Informatiebijeenkomst 16:00 – 17:00 uur

Aanmelden kan hier.

Onderliggende documenten (PDF, download)
Aanvraag medegebruiksvergunning 2023 en 2024 BR20220728-RH
Aanbiedingsbrief LEO inzake ontwerpvergunning medegebruik EA 2023-2024 DEF
Brief NLR-AOSE-1009-dd 11 okt 2022
Ontwerpvergunning burgermedegebruik exploitant Eindhoven (2023-2024)_adviesvraag LEO
To70 22.273.04 - notitie vlootvernieuwing EA tm 2023

 

 

Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief