Pilot routeoptimalisatie Eersel-Steensel.

Route 01Pilot routeoptimalisatie Eersel-Steensel.

Sinds mei van dit jaar is er een pilot gestart waarbij de bedoeling is de vliegtuigen die in ZW richting opstijgen en naar het (Z)O afzwaaien zo goed mogelijk tussen Eersel en Steensel door te laten vliegen. Dit omdat veel vliegtuigen de bocht te ruim of juist te krap bleken te nemen, waardoor zowel in Eersel als in Steensel veel geluidshinder was. Sinds het begin van deze pilot is het aantal klachten vanuit Steensel sterk toegenomen. Om de oorzaak hiervan te achterhalen hebben we overzichten gemaakt van de vliegpaden gedurende dit jaar, zoals deze door de B.O.W. virtuele radar zijn geregistreerd. In het eerste plaatje zijn de vliegpaden in de periode januari t/m april van dit jaar afgebeeld, dus voor de start van de pilot. In het andere plaatje zijn de vliegpaden over de periode mei t/m heden (22 juli 2023) afgebeeld.

Uit de plaatjes kan een gemiddelde vliegroute tijdens een bepaalde periode geschat worden. De rode lijn is het gemiddelde van de vliegpaden voor het begin van de pilot, de paarse lijn het gemiddelde van de vliegpaden sinds de start van de pilot. Om deze vliegroutes te kunnen vergelijken zijn beide lijnen in de plaatjes opgenomen.

 
Foto 1 Eersel-Steensel-jan-apr, foto 2 Eersel-Steense-mei-jun (klik voor vergroting)

De gemiddelde route ligt op dit moment redelijk tussen Eersel en Steensel in, maar is aan de zuidkant dichter bij Steensel komen te liggen. Dit kan in Steensel extra overlast geven. Belangrijker is echter de grote spreiding van de vliegpaden rond de gemiddelde route. Die is sinds het begin van de pilot niet afgenomen en maakt dat er nog steeds veel toestellen over Eersel en Steensel vliegen. Deze spreiding is kleiner dan de ‘nominale’ spreiding waarmee de huidige geluidsberekeningen worden uitgevoerd. Als deze echter niet kan worden verkleind, heeft de routeoptimalisatie zoals die nu gebeurt niet het beoogde effect.

Wij zullen de ontwikkelingen rond deze pilot nauwlettend blijven volgen.

Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief